Publicerad: 8 december 2017

Salutogent mottagande av ensamkommande i Hjo kommun

Hjo kommun driver både HVB-hem och stödboenden för ensamkommande flyktingbarn och erbjuder ungdomar en trygg och
hemlik boendemiljö.

I Hjo kommun använder man sig av det salutogena perspektivet på flera olika plan. Det praktiseras ett hälsofrämjande ledarskap i form av närvarande föreståndare och enhetschef. De utgår från att känslan av sammanhang (KASAM) är central för människors välmående, inte minst ensamkommande flyktingbarns.

Personalen består av trygga vuxna, som motiverar till positiv förändring med hjälp av motiverande samtal (MI) och finns som stöd, tills att den unge kan klara sig själv i samhället. Varje ungdom får en särskilt utvald kontaktperson som tillsammans med den unge utforskar intresse, mål och ambitioner samt hittar minst en fritidsaktivitet. Ungdomarna är med i matlagning, planerar veckomatsedel, hjälper till med städning och sköter tillsammans med personalen en liten trädgård.

Genom att göra ungdomarna delaktiga i sitt boende kan personalen ganska snart kan sätta ord på ungdomars starka sidor och deras intressen. Utifrån den kunskapen kan de arbeta med det som fungerar. Arbetssättet motverkar att det uppstår ett ”vi och dom” även på boendet. Vilket ligger i linje med kommunens vision att ”tillsammans
skapar vi framtidens Hjo”.

I mottagande av ensamkommande flyktingbarn strävar Hjo kommun efter att öka barns- och ungas förmåga att klara sig själva. Kommunen önskar ge ungdomarna så goda förutsättningar som möjligt att inkluderas i det svenska samhället och de strävar efter att öka känslan av sammanhang i ungdomarnas liv.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot