Publicerad: 8 december 2017

Sundbybergs modell för praktiserande ensamkommande unga

Sundbybergs stad har tagit fram en modell för arbetsplatspraktik för ensamkommande ungdomar. Nu utvecklas modellen med ett helhetsperspektiv på ungdomarnas introduktion till det svenska samhället.

Organisation: Sundbybergs stad
Målgrupp: ensamkommande ungdomar
Verksamhet: praktik

Sundbybergs stad upphandlade ett konsultföretag som tog fram sex företag att samverka med kring praktikplatser. De två grundkriterierna är att ungdomarna ska vara minst 18 år gamla och ha varit i Sverige i minst nio månader.

Kommunen går ut med information på boenden om möjligheten till praktik och håller även en CV-skola inför ansökningsomgången. Första omgången genomförde elva ungdomar praktik om fyra till åtta timmar per vecka under tio veckors tid.

- Vi har även tagit fram en skräddarsydd utbildning för handledarna på arbetsplatserna. En del av ungdomarna har varit med om mycket i sitt liv och det är viktigt att handledarna får hjälp i hur de kan stötta ungdomar som anförtror sig till dem, berättar Linus Warrenstein, arbetsmarknadskonsulent Sundbybergs stad.

Verksamheten utvecklas

Sundbybergs stad har länge arbetat med sommarjobbsgaranti för ungdomar. Kommunen har därför ett stort nätverk av företag, vilket har gynnat verksamheten för ensamkommande ungdomar. 2016 genomförs tre praktikomgångar och ytterligare fem företag har tillkommit.

- Tydlighet och ärlighet både för våra ensamkommande ungdomar och företagen är viktigt. En gedigen introduktion, klara förväntningar, uppföljning och tillgänglighet skapar trygghet för alla inblandade. Vi i kommunen är spindeln i nätet, säger Linus Warrenstein.

Modellen kommer på sikt att utvecklas med ett helhetsperspektiv på ungdomarnas etablering i det svenska samhället genom samverkan med det lokala föreningslivet.

Ungdomarna kommer då ges möjlighet att bland annat prova på olika sporter och verksamheter i den kommunala musikskolan. Planer finns även på ett mentorskapsprogram där en ensamkommande ungdom som varit i Sverige en längre tid fungerar som brobyggare för en mer nyanländ ungdom, säger Linus Warrenstein.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot