Publicerad: 8 december 2017

Unga möter unga i Svedala

I Svedala kommun finns Ungas fritid, en ungdomsverksamhet som aktivt arbetar för integration och ökad delaktighet bland ungdomar. Ungas fritid har verksamhet varje dag med fokus på informellt och icke-formellt lärande, där unga mellan 13-18 år ges stöd till att förverkliga sina idéer.

Organisation: Kommun
Målgrupp: Unga

Personal på Ungas fritid märkte att de nyanlända ungdomarna inte kände sig hemma i deras verksamhet. Det bildades grupperingar mellan nyanlända och etablerade ungdomar på orten och därför startades projektet ”Unga möter unga”. Syftet är att skapa arenor för naturliga möten mellan de båda grupperna, motverka grupperingar och istället främja en öppen, tolerant och välkomnande atmosfär.

Nyanlända och etablerade ungdomar i åldern 13-18 år träffas under strukturerade former. Projektet startade hösten 2015 och har nu blivit en fristående förening under Aktiv ungdom. Konceptet är att inom föreningen utbilda ungdomsledare som planerar och genomför aktiviteter för andra ungdomar i kommunen. Ledargruppen är blandad med både nyanlända och etablerade ungdomar samt avseende kön och ålder. Personal från Ungas fritid är närvarande under alla träffar och har som fokus att fungera som stöd åt ungdomsledarna. Genom att stötta ungdomsledarna i att driva sin egen förening, utbilda dem inom ledarskap och projektledning bidrar Ungas fritid med ett lärande där demokrati och egenmakt är det centrala.

Aktiviteterna är av blandad karaktär för att tilltala så många som möjligt och för att deltagarna ska kunna testa och lära sig nya saker. Aktiviteterna är initierade och planerade av ungdomsledarna utefter deltagarnas önskemål. Alla aktiviteter är kostnadsfria och man binder inte upp sig till att delta mer än en gång om man inte vill. Inom verksamheten skapas en naturlig cykel där deltagare är välkomna att få utbildning och stöd till att själva bli ungdomsledare. Äldre ledare fungerar då som mentorer och stöd åt de nya. På så sätt skapas ett forum för icke-formellt lärande, där ungdomar utbildar och stärker varandra.

Positiva resultat

Verksamheten har bidragit till att sudda ut tidigare grupperingar och till att skapa en mer inkluderande atmosfär. Utvärdering har visat att majoriteten av deltagarna har lärt sig många nya saker, träffat nya vänner och att verksamheten bidragit till meningsfull fritid, ökad språkinlärning samt ökat socialt kapital. Många av ungdomsledarna har tagit sina kunskaper kring ledarskap och organisering vidare och engagerar sig i nya projekt eller verksamheter. Eftersom vi hela tiden har en pågående cykel med nya ledare som tar över så lever verksamheten vidare på ett naturligt sätt och fylls på med nya ledare.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot