Publicerad: 8 december 2017

Lokala exempel, anvisning av boenden och bostäder till nyanlända

SKL har, i samarbete med Vännäs kommun, tagit fram exempel på hur några kommuner har valt att få fram boenden och bostäder till nyanlända som har blivit anvisade till kommunen enligt bosättningslagen. Genom intervjuer på plats i olika kommuner och över telefon har arbetssätt och metoder kunnat beskrivas och ett antal boendelösningar har uppmärksammats.

Fakta

Den 1 mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft som innebär att en kommun anvisas ett visst antal nyanlända invandrare. En kommun är enligt lagen skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot