Publicerad: 25 augusti 2017

Behov av arbetskraft underlättar bosättning i Åre kommun

Efter etableringstidens två år är omkring 65 procent av de nyanlända i arbetet och har goda möjligheter att efterfråga en bostad i kommunen.

Åre kommun
Folkmäng: 11 088
Kommuntal 2016: 40 nyanlända
Kommuntal 2017: 50 nyanlända

Kommuntalet anses för lågt

Martin Söderström, som är kommunens tillväxtschef beskriver en besvikelse över att inte fler nyanlända anvisas till Åre och vill se en fördubbling av kommuntalet. Arbetsmarknaden är god och det finns behov av arbetskraft inom offentlig sektor, besöksnäring och tillverkningsindustrin. De många småföretagarna har även ett ökande behov av arbetskraft och ser potential i de nyanlända, vars genomsnittliga utbildningsnivå är högre än jämtlänningarnas.

Idag bor omkring 1 000 asylsökande på olika anläggningsboenden runt om i kommunen. Ett aktivt informationsarbete har bedrivits för att få dem att vilja stanna kvar och bli så kallade ”ebos”.

– Boende i glesbygd passar inte alla och många uttrycker att de vill till storstäderna. Fördelen med Åre är möjligheten att komma in i på arbets- och bostadsmarknaden. Vi ser att flertalet nyanlända kommer tillbaka efter en tid präglad av trångboddhet i storstäderna, säger Martin Söderström.

Bostäder utanför tätorten

Nyanlända anvisas framförallt till lägenheter från det kommunala bostadsbolaget och från det privata hyresrättsbeståndet. Majoriteten av lägenheterna ligger utanför tätorten och kollektivtrafiken har ökat turtätheten för att möta den ökade efterfrågan av kommunikationer. Även asylboendena, som ligger i utkanten av kommunen har bidragit till ökad turtäthet.

– De nyanlända är en förutsättning för en levande landsbygd. Det ökade befolkningsunderlaget kommer hela byar till gagn, som ges bättre kommunikationer och kan behålla sin samhällsservice, säger Martin Söderström.

Privata hyresvärdar är samarbetsvilliga

De privata hyresvärdarna har bistått kommunen med lite drygt 50 procent av bostäderna för bosättningsuppdraget. Hyresvärdarna beskrivs som samarbetsvilliga, men oroade över nyanländas betalningsförmåga och kring hur eventuella problem i lägenheterna ska hanteras. Kommunen har därför erbjudit sig att stå på kontraktet upp till ett år.

För att skapa trygghet för hyresvärdarna har fyra vägledare anställts, med efterfrågad språkkompetens. De ansvarar för att informera de nyanlända om hur allt i bostäderna fungerar och genomför hembesök vid behov.

30 procent av nyproduktionen tillfaller nyanlända

Det kommunala bostadsbolaget har börjat projektera för nyproduktion och 30 procent av bostäderna ska tillfalla nyanlända. Kommunen vill få in nyanlända i det nyproducerade beståndet för att direkt skapa blandade områden. Lägenheterna planeras att bli ”enklare” för att hålla nere hyresnivån, men Martin Söderström menar att det såklart återstår att se vad hyresnivån hamnar på.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot