Publicerad: 8 december 2017

Boendestödjare och integrationsassistenter - länken mellan nyanlända och samhället

Många kommuner erbjuder nyanlända stöd i sitt boende under den första tiden. Stödets omfattning varierar mellan olika kommuner. I Båstads och Skellefteå kommuner erbjuds både praktiskt stöd i bostaden och integrationsfrämjande insatser.

Anställda med egen erfarenhet av att vara nyanlända är en tillgång i arbetet

De båda kommunerna har anställt personal som själva har upplevt hur det är att komma som nyanlänt till Sverige. Båstads kommun har anställt två boendestödjare och ett krav vid anställning är att de behärskar flera språk än svenska och engelska.

Filippa Swanstein, som är chef för integrationsavdelningen, berättar att boendestödjarna har fått en nyckelroll i integrationsarbetet. Boendestödjarnas arbetsbeskrivning har vuxit fram och idag ansvarar de för att organisera mottagandet av de nyanlända, möblera bostäderna innan inflyttning, genomföra hembesök, visa upp närområdet och besiktiga bostäder vid omflyttning.

Deras språkkompetens leder även till att de kan vara behjälpliga vid myndighetskontakter och i relationen till hyresvärdar. Boendestödjarna arbetar drygt 60 procent med de nyanlända, 40 procent med de egenbosatta och en dag i veckan finns de på plats på anläggningsboendet som finns i kommunen.

Skellefteå kommun har anställt tre integrationsassistenter som tillsammans behärskar sju språk. Integrationsassistenterna ansvarar bland annat för att ge boendestöd och arbetar efter modellen ”säkert boende”. Det handlar om att lära nyanlända hur olika saker i bostaden fungerar, som exempelvis spis, tvättmaskin, brandvarnare och säkringar. Boendestöd ges till nyanlända så länge som ett behov finns.

Utöver praktiskt stöd i bostaden ansvara integrationsassistenterna för integrationsfrämjande insatser, exempelvis informerar de om aktiviteter och presenterar nyanlända för varandra som anvisas till samma byar.

En stor del av integrationsassistenterna arbetstid används till att hjälpa de nyanlända med allt pappersarbete som är förknippat med den första tiden i Sverige. Utskick från myndigheter, banker och sjukvården är på svenska och integrationsassistenterna är behjälpliga med att översätta. 

Samarbete med andra kommunala verksamheter

BISA-projektet (Boende, Integration, Stödja och Aktivera) har tillsammans med flyktingmottagningen ansvaret för bostadsanskaffningsarbetet och mottagandet av nyanlända i Skellefteå kommun.

Uppdraget är omfattande och projektet har därför inlett ett samarbete med den kommunala verksamheten Solkraft, som erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter till personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Solkraft bistår projektet med praktiskt stöd kring bosättningen.

Integrationshubb på biblioteket

Båstads kommun har startat en integrationshubb, som erbjuder stöd och hjälp till enskilda i sin etablering under alla veckodagar på det lokala biblioteket. Verksamheten bemannas av boendestödjarna, en etableringsresurs och en integrationshandläggare, och kan dagligen ha upp emot 30 besökare.

Under en dag i veckan fokuserar verksamheten på att hjälpa besökarna att söka egna bostäder och en dag i veckan är det extra fokus på arbetsmarknad och vägen till arbete. Verksamheten administrerar även alla inskrivningar till SFI.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot