Publicerad: 8 december 2017

Den kreativa gruppen och Malmö stads köp av bostadsrätter

Malmö stad har samlat ”Den kreativa gruppen” för att skapa förutsättningar på bostadsmarknaden för nyanlända. Arbetet är inriktat på olika typer av boendelösningar för att möjliggöra mottagandet av nyanlända. En del av strategin är att köpa bostadsrätter.

Malmö stad
Folkmängd: 328 494
Kommuntal 2016: 488 nyanlända
Kommuntal 2017: 660 nyanlända

Den kreativa gruppen samlas regelbundet och arbetar lösningsorienterat - de samverkar och samordnar insatser för att underlätta bosättningen. Arbetet är inriktat på olika typer av boendelösningar för att möjliggöra mottagandet av nyanlända. En del av strategin är att köpa bostadsrätter

Gruppen består av representanter från sociala resursförvaltningen, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsfastigheter, serviceförvaltningen, individ och familjeomsorgen samt Malmö stads bostadsgeneral*. 

Så går inköpen av bostäder till

Sociala resursförvaltningen har till uppgift att utreda behovet av bostäder för ensamhushåll respektive familjer som anvisas staden. Utifrån behovsanalysen görs en beställning, bland annat på bostadsrätter. Stadsfastigheter köper bostadsrätter och fick under 2016 en beställning på 56 stycken, motsvarande siffra för 2017 är 40. Hittills har stadsfastigheter köpt 26 bostadsrätter till nyanlända.

Stadsfastigheter har under en budgivning tillåtelse att lägga två bud. Det första ska vara detsamma som bostadens utropspris och bud nummer två ska ha stöd av marknadsvärdet. Bostadsrätterna köps i olika stadsdelar för att främja integration, budgeten möjliggör köp i stadens B- och C-lägen, men inte i A-lägen**.

Malmö stad har under senare tid uppmärksammats för köpen av bostadsrätter i media.

– Uppmärksamheten kring stadens köp av bostadsrätter gäller bland annat fall där hyresgäster med sociala kontrakt har fått besittningsskydd. Det har inte rört sig om nyanlända utan andra målgrupper från socialtjänsten, säger Maher Akob, enhetschef på sociala resursförvaltningen.

Hyrs ut utan besittningsskydd

Sociala resursförvaltningen hyr ut bostadsrätterna till nyanlända via lägenhetsenheten. Helen Karkkola, enhetschef för lägenhetsenheten, poängterar att besittningsskyddet alltid avtalas bort, två plus två år. De flesta nyanlända förväntas lösa sin boendesituation inom fyra år.

– Det kommer inte att vara möjligt att bo kvar i bostadsrätten tills ett besittningsskydd infaller, säger Helen Karkkola.

Hyresnämnden kan bevilja ett längre avstående från besittningsskyddet än fyra år om det finns särskilda skäl.

– Nyanländas besittningsskydd kan inte per automatik avtalas bort längre än fyra år, men det är möjligt för kommuner att inkomma med en motivering om ett längre avstående från besittningsskyddet och hänvisa till Bosättningslagen och aktuell kötid till en egen bostad. Kommuner vars bostadskö är fem år kan alltså ansöka om att avtala bort besittningsskyddet ett extra år, säger Susanne Björkman Ragnarson, myndighetschef för hyresnämnden Malmö.

Bostad via allmännyttans kö

Sociala resursförvaltningen ansvarar för att nyanlända anmäler sig till Boplats Syds bostadskö från dag ett och aktivt söker bostad. Bostadskön till Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) uppges vara runt fyra år.

– Det är i princip endast MKB som godkänner etableringsersättning som inkomst och vi utgår därmed ifrån allmännyttans kötid, säger Helen Karkkola.

Gemensamhetsbostäder - projekt för effektivare användning

För att effektivisera användningen av bostadsrätter och stimulera omflyttning har sociala resursförvaltningen och stadsfastigheter startat ett pilotprojekt där en bostadsrätt byggs om till ett gemensamhetsboende. Nyanlända ensamhushåll hyr ett rum i bostaden och delar på gemensamhetsutrymmen.

– Projektet startar nu med en bostadsrätt för att undersöka utfallet, men fungerar det bra kan flertalet bostadsrätter komma att bli gemensamhetsbostäder, säger Maher Akob.

Alla gemensamhetsbostäder kommer att vara könssegregerade, familjer och transpersoner anvisas till enskilda bostäder.

* Bostadsgeneralen har ansvar för att koordinera och skapa fler bostäder till grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Nyanlända invandrare förväntas utgöra en allt större andel av denna grupp under de närmaste åren.

** Som A-läge räknas centrala Malmö och områdena i västra delen av staden: Mellanheden, Rådmansvången, Potatisåkern, Västra Hamnen och Ön i Limhamn. Som ett B-läge räknas områdena nära centrum, exempelvis Möllevången och Södervärn. C-lägena utgörs av de storskaliga miljonprogrammen, exempelvis Nydala och Rosengård.

Fakta

En privatperson som hyr ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand kan avtala bort besittningsskydd på obegränsad tid, då lagen om uthyrning av egen bostad gäller.

När en kommun hyr ut flertalet bostadslägenheter i andrahand, omfattas uthyrningen av jordabalken. Besittningsskyddet kan avtalas bort i fyra år, om hyresgästen inte sägs upp inom fyra år infaller ett besittningsskydd. Kommunen har därefter mycket små möjlighet att säga upp hyresgästen, förutsatt att hen betalar hyran och sköter sig.

För uthyrningar som föranleds av särskilda skäl kan besittningsskyddet avtalas bort längre än fyra år. Det är hyresnämnden som beslutar om hur länge besittningsskyddet kan avtalas bort. Kommuner som tar emot nyanlända på anvisning kan hänvisa till exempelvis bosättningslagen som ett särskilt skäl om omflyttning efter fyra år inte är möjlig. Detta är en bedömning som delas av SKL och hyresnämnden i Malmö.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot