Publicerad: 8 december 2017

Falu kommun - öppna ditt hem

Genom en aktiv marknadsföring och en engagerad befolkning har Falu kommun lyckats erbjuda 47 nyanlända boende hos privatpersoner sedan slutet av 2015.

Folkmängd: 57 685
Kommuntal 2016: 167 nyanlända
Kommuntal 2017: 243 nyanlända

Projektet Öppna ditt hem har i dag 39 godkända boenden i sin boendebank, och 27 nyanlända bor hemma hos en privatperson.

– Vi erbjuder en av de bästa integrationsinsatserna en nyanländ kan ta del av, och boendeformen är den i särklass billigaste för kommunen. Den kostar i princip en heltidsanställning per månad, säger Amel Mujic, integrationssamordnare i Falu kommun.

Möte bygger tillit

Projektet bedrivs på arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen av projektledare Cia Embretsen, som arbetar heltid inom projektet och som sköter marknadsföring, administration och matchning.

När en nyanländ ska matchas med en tilltänkt hyresvärd vägs hyresvärdens krav mot uppgifter om den nyanlända. Därefter organiseras ett möte mellan de båda parterna, som även projektledaren medverkar vid.

– De allra flesta möten slutar med att vi skriver kontrakt. Oro och fördomar släpper när hyresvärden får ett ansikte på sin hyresgäst, säger Cia Embretsen.

Hyra och kontrakt

Amel Mujic menar att en viktig faktor bakom det lyckade matchningsarbetet är hyresnivån som är anpassad efter etableringsersättningen. Det leder till att engagerade människor med avsikt att hjälpa till anmäler sitt intresse till projektet. En svårighet i matchningsarbetet beskrivs vara anvisningar som drar ut på tiden och att boendeplatser till följd av detta har gått förlorade.

De inneboendekontrakt som omfattas av projektet har en hyresgräns om max 2 000 kronor i månaden. I de fall den nyanlände får bostadsersättning har hyresvärden rätt att kräva mer i hyra. Bostadsersättning betalas ut till nyanlända som bor ensamma och som är folkbokförda på en adress med eget bostadsnummer.

Bostäder med uthyrningsdelar kan kompletteras med en A- och en B-adress för att möjliggöra bostadsersättning, men uthyrningsdelarna måste då vara fullvärdiga bostäder med egen ingång samt eget kök och badrum.

Alla kontrakt som skrivs är förstahandskontrakt och de flesta kontrakt är även tillsvidarekontrakt. Tidsbegränsade kontrakt ska vara under minst 6 månader. Hyresvärdar som oroar sig över hur uthyrningen ska gå kan lugnas av att det alltid är möjligt att säga upp hyresgästen och hyresvärden väljer själv en uppsägningstid på 1 eller 3 månader.

En viss omsättning sker inom beståndet, då hyresgäster hittar andra boendealternativ och hyresvärdar väljer att erbjuda andra nyanlända boende.

Marknadsföring

Marknadsföringen beskrivs vara projektets främsta framgångsfaktor och det är även den arbetsuppgift projektledaren lägger mest tid på. En majoritet av de boenden som nått projektet har tillkommit genom annonsering i gratistidningen Annonsbladet och på Facebook.

Det har dels handlat om att publicera annonser, filmer och reportage, som visar hur det kan vara att dela sitt hem med en nyanländ, men även om att ta kontakt med potentiella hyresvärdar.

På Blocket har projektet en bevakning av alla boenden som kommer ut för uthyrning och inlägg skrivs i alla lägenhetsgrupper på Facebook, både tätortens och byarnas. Den första intresseanmälan har nu kommit in efter att information har gått ”från mun till mun”, vilket ses som en seger för projektet.

Framtid

Amel Mujic förhoppning är nu att Öppna ditt hem ska permanentas i verksamheten och att fler målgrupper så småningom ska inkluderas i uthyrningen, exempelvis unga som har svårt att få sin första bostad.

Kunskapsunderlag om privat uthyrning till nyanlända (PDF, nytt fönster)

Fakta

  • Den som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning. En egen bostad kan avse bostad som man äger eller innehar med bostads- eller hyresrätt.
  • Man kan få bostadsersättning även om man bor i andra hand förutsatt att hyresavtalet är skriftligt och att hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden har godkänt uthyrningen. Om man har en inneboende eller bor tillsammans med någon har man inte rätt till bostadsersättning.
  • Bostadsersättning kan betalas ut för den bostadskostnad som överstiger 1800 kronor per månad. Om man har en bostadskostnad som överstiger 5700 kronor per månad har man inte rätt till ersättning för den överskjutande delen av kostnaden.
  • Bostadsersättning kan maximalt uppgå till 3900 kronor. Man ansöker om bostadsersättning på blanketten FK 6703 Ansökan om bostadsersättning.

Källa: Försäkringskassan, 2017-01-27
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot