Publicerad: 8 december 2017

Flera boendelösningar främjar integration i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun erbjöds att blockhyra en fastighet under tio år med 48 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget, men genom att presentera alternativa boendelösningar blev strategin en annan.

Ängelholms kommun
Folkmängd: 41 336
Kommunaltal 2016: 98 nyanlända
Kommuntal 2017: 171 nyanlända

– Enligt vår uppfattning är en kombination av olika boendelösningar att föredra för att nyanlända ska kunna spridas ut och integreras in i samhället, säger Anita Svantesson, enhetschef för boendeenheten.

Hyra privatpersoners bostäder - resurskrävande men främjar integration

I dag har kommunen boenden för nyanlända i alla bostadsområden med hyresrätter. Genom att hyra privatpersoners bostäder har kommunen även kunnat erbjuda nyanlända bostad i villaområden. Kommunen tecknar kontrakt med privatpersoner och hyr ut bostäder eller delar av bostäder i andra hand.

Det anses vara en förutsättning att kommunen går in som garant för att privatpersoner ska våga hyra ut sina bostäder. I dag rör det sig om ett mindre antal kontrakt, men förhoppningen är att en mer omfattande marknadsföring ska utöka verksamheten.

– Att organisera en andrahandsuthyrning av privatpersoners bostäder är resurskrävande. Det inkommer alltid många frågor som ska besvaras, bostäderna måste granskas och kontrakten måste anpassas vid varje enskilt fall. Det är betydligt enklare att hyra av etablerade hyresvärdar. Men det är likväl en boendelösning med viktiga kvalitéer, som tillvaratar medborgarnas engagemang och skapar goda förutsättningar till integration, säger Anita Svantesson.

Uthyrning i andra hand ger tränings- och genomgångsbostäder

Kommunen har under flera år arbetat med konceptet ”tillfällig förhyrning av möblerade lägenheter”. Lägenheter hyrs ut som träningsbostäder under en begränsad tid till hushåll som står utanför bostadsmarknaden. Idag verkar boendeformen även som genomgångsbostäder för nyanlända.

Under 2016 frigjordes 40 lägenheter i beståndet genom omflyttning, och de tilldelades nyanlända. Ett mindre antal lägenheter hyrs ut omöblerade med möjlighet för hyresgästen att överta bostaden. Det förutsätter att hyresgästen inte har några anmärkningar från de senaste 12 månaderna gällande störningar och obetald hyra.

Det är framförallt hyresrätter som hyrs ut i andrahand, men ett mindre antal bostadsrätter finns även i beståndet. Besittningsskyddet avtalas bort under fyra år. Alla andrahandshyresgäster i möblerade lägenheter måste aktivt söka eget boende, och hyresgästerna ska varje månad inkomma med en lista över sökta boenden till boendeenheten.

Kommunens bostadskö uppges vara tre år, och hittills har alla som placerats i tillfälliga bostäder flyttat vidare inom tre år.

Arbetar aktivt för samarbete med privata fastighetsägare

Beståndet av träningslägenheter har byggts upp genom samverkansavtal med både privata fastighetsägare och det kommunala bostadsbolaget. Det skrevs ett samverkansavtal med de två största privata fastighetsägarna för fem år sedan. Kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra samarbete med privata fastighetsägare genom att informera om behovet, bjuda in till möten och visa på vad kommunen erbjuder under ett samarbete.

Kommunen förpliktigar sig genom samverkansavtalen att agera snabbt vid konflikter och problem i lägenheterna, genomföra regelbunden besiktning och erbjuda boendestöd. Ängelholms kommun har även inrättat ett vräkningsförebyggande team.

Inköp av bostadsrätter

Kommunen har köpt fem bostadsrätter som hyrs ut till nyanlända enligt samma premisser som den övriga tillfälliga förhyrningen. Vid köp av bostadsrätter betalar kommunen max 13 000 kronor per kvadratmeter, vilket möjliggör köp av ett väldigt begränsat antal lägenheter. Vid budgivningar, där flertalet intressenter medverkar och priset riskerar att stiga kraftigt drar sig kommunen ur. Vid köpen av de aktuella bostadsrätterna har kommunen gått upp 20 000-25 000 kronor över utropspriset.

Planen framåt

”Tillfällig förhyrning av möblerade lägenheter” har varit en viktig boendelösning under 2016, men den uppges inte vara en lösning som kan bistå 2017 års mottagande av nyanlända. De som anvisades lägenheterna under 2016 förväntas flytta vidare först under 2018 och 2019. Kommunen tvingas därmed förlita sig på andra boendelösningarna.

– Förhoppningsvis kan vi fortsätta att presentera alternativa boendelösningar till modulbostäder och blockförhyrningar av fastigheter de kommande åren för att klara vårt mottagande, men det återstår att se hur efterfrågan på bostadsmarknaden utvecklas, säger Anita Svantesson.

I dag bor alla nyanlända som anvisats Ängelholm under 2016 kvar inom kommunen, förutom tre hushåll. Två av de berörda hushållen har flyttat till närliggande kommuner där efterfrågan på bostäder är mindre, men de planerar att flytta tillbaka till Ängelholms kommun efter att ha fått en permanent bostad genom bostadskön.

Kunskapsunderlag om privat uthyrning till nyanlända (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot