Publicerad: 8 december 2017

Lidingövänner planerar för attefallshus

Den ideella föreningen Lidingövänner har intagit rollen som samordnare för att få privatpersoner att bygga attefallshus.

Organisation: Ideel förening
Målgrupp: Privatpersoner

Ett attefallshus är ett komplementsbostadshus som kan uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Attefallshus får byggas utan bygglov, men en anmälan till byggnadsnämnden måste göras om att huset ska uppföras. Huset får ha en total byggnadsarea på maximalt 25 kvm *.

Lidingövänner för integration

Idén om att engagera sig i bosättningsarbetet tog vid efter en dialog med kommunen, där det framkom att flera av Lidingövänners medlemmar hade erfarenhet av både bostadsprojekt och flyktingmottagande. Några av medlemmarna hade till och med drivit egna flyktingförläggningar.

- Vi ville utnyttja föreningens samlade erfarenheter och samtidigt arbeta integrationsfrämjande. Attefallshus är en boendeform som möjliggör spridning av nyanlända och skapar goda förutsättningar för en fungerande integration i det lokala samhället. Idag anvisas många nyanlända till storskaliga boendelösningar i kommunen och attefallshusen kan komma att bli ett viktigt komplement för att motverka utanförskap, säger Claes Ekström företrädare Lidingövänner.

Länken mellan leverantör, bank och kommun

Lidingövänner planerar att underlätta uppförandet av attefallshus, genom att sammanställa information och stötta privatpersoner i kontakten med leverantörer, banker och kommun. Tanken är att Lidingövänner ska skapa ett ”packet” kring processen, som gör det så enkelt som möjligt för privatpersoner att uppföra ett attefallshus.

Attefallshusen kommer att ägas av privatpersoner och hyras ut till kommunen under två år. Kommunen kommer i sin tur att hyra ut attefallshusen till nyanlända och fungera som garant för hyran. Lidingövänner väntar på ett formellt besked från kommunen om hyresnivån. Den nivå som diskuteras bedöms vara tillräcklig för att möjliggöra boendelösningen.

Kommunen ser behov av ett gediget matchningsarbete när det kommer till vem som ska bo i attefallshusen. Boytan är begränsad, vilket även gäller om bostaden kompletteras med ett sovloft. Samtidigt behöver ett antal personer bo i attefallshuset för att få ekonomi i lösningen. Birgitta Sihver som är projektledare för integrationslyftet i Lidingö kommun ser att boendelösningen är lämplig för en till två vuxna, med ett eller möjligtvis två yngre barn.

Hur många hus kan det bli?

Ett attefallshus, som är en komplett bostad beräknas kosta 500 000 kronor och uppåt. Privatpersoner bedöms vilja göra investeringen, både utifrån egenintresse och viljan att hjälpa till.

- Det finns många engagerade människor, som nu ges en konkret möjlighet att göra en insats. Samtidigt skapar lösningen bra förutsättningar att betala av investeringen och det är upp till privatpersonen att avgöra hur attefallshuset ska nyttjas efter två år, säger Claes Ekström

Lidingövänner tror att mellan 20 och 50 attefallshus kan komma att byggas de närmste åren. Kommunen är däremot lite mer försiktig och hoppas på att ett tiotal hus uppförs på Lidingö.

* Uppgift från Boverket

Fakta

Lidingö kommun

Folkmängd: 46 853 Kommuntal 2016: 171 nyanlända
Kommuntal 2017: 242 nyanlända
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot