Publicerad: 8 december 2017

Malmö stad i samarbete med Refugees Welcome Sweden

Genom ett samarbete med den ideella föreningen Refugees Welcome Sweden hoppas Malmö få in intresseanmälningar från privatpersoner som vill hyra ut boenden till nyanlända.

Malmö stad
Folkmängd: 328 494
Kommuntal 2016: 488 nyanlända
Kommuntal 2017: 660 nyanlända

– Malmös civilsamhälle var aktivt under flyktingkrisen och mobiliserade ett stort engagemang. Förhoppningsvis kan ett liknande engagemang väckas kring bostadsfrågan, säger Maher Akob, enhetschef på Sociala resursförvaltningen.

Boende matchas med nyanländ på webben

Samarbetet är en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som stiftades efter att Refugees Welcome Sweden kontaktade Malmö stad och föreslog ett samarbete.

Privatpersoner kan anmäla sitt boende till uthyrning via föreningens hemsida och får lämna uppgifter om bostaden, hushållets sammansättning, specifika krav och önskad hyresnivå. Informationen används för att matcha boende med nyanländ.

Dialog om hyresnivå

Sociala resursförvaltningen har tillsatt en projektassistent som ansvarar för uppgifter om de nyanlända. Projektassistenten och projektledaren från Refugees Welcome Sweden matchar gemensamt boende med nyanlända och arrangerar matchningssamtal mellan parterna. Förhoppningen är att 20 matchningar ska genomföras mellan boende och nyanländ under 2017.

Malmö stad har valt att inte fastslå en maxnivå för hyran. Hyresvärden och hyresgästen får under matchningssamtalet komma överens om månadshyran. De flesta kontrakt som skrivs är inneboendekontrakt och den nyanlända har då inte rätt till bostadsersättning.

– Vi förklarar för hyresvärden att den nyanländas betalningsförmåga är begränsad och att etableringsersättningen ligger på runt 6 700 kronor i månaden. Kräver hyresvärden 3 000, 3 500 i hyra och den nyanlända tackar ja till det sätter inte vi käppar i hjulet. Men den nyanlända får då vara beredd på att lägga en stor del av sin inkomst på hyra, säger Maher Akob.

Matchning, inte anvisning

Nyanlända anvisas inte boende hos privatpersoner utan anmäler själva sitt intresse för boendeformen. De har efter ett matchningssamtal rätt att tacka nej till boendet och kan matchas mot nya alternativ.

– Det ligger i Malmö stads intresse att det fungerar mellan den nyanlända och hyresvärden. Förhoppningsvis kan ett lyckat matchningsarbete bidra till en mer omfattande uthyrning av privatpersoners bostäder, säger Maher Akob.

För Sociala resursförvaltningen innebär samarbetet med Refugees Welcome Sweden en beräknad personalkostnad om 18 080 kronor under 2017*. Projektledaren för Refugees Welcome Sweden har inte möjlighet att hålla i alla matchningssamtal och projektassistenten bistår därför i arbetet. Sociala resursförvaltningen står även för lokal under 2017 och kostnaden beräknas till 12 000 kronor**.

Refugees Welcome Sweden är en icke vinstdrivande organisation och de tjänster föreningen erbjuder Malmö stad är därmed kostnadsfria.

* Kostnaden baseras på 226 kr/h inklusive sociala avgifter multiplicerat med antalet matchningstimmar (4 samtals- och matchningstimmar gånger 20 tillfällen).

** Kostnaden baseras på 300 kr/h multiplicerat med antalet matchningstimmar (2 matchningstimmar gånger 20 tillfällen). Befintliga lokaler inom kommunen används och lokalbokning sker enligt rådande principer, via schemaläggningsassistenten.

Kunskapsunderlag om privat uthyrning till nyanlända (PDF, nytt fönster)

Fakta

Malmö har tidigare erfarenhet av att organisera uthyrning av privatpersoners bostäder. Det kommunala bostadsbolaget (MKB) startade i slutet av 2015 projektet ”En bostad till”. Ett stort antal potentiella fastighetsägare inkom med sitt intresse, men flera förväntade sig att få ganska bra betalt och andra hade inte alltid fullgoda bostäder, till exempel inte fullgott brandskydd. Utfallet resulterade därför endast i en handfull kontrakt. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot