Publicerad: 17 september 2015

Breda insatser för ökat mottagande i Tranemo kommun

Med en holistisk utgångspunkt förbereder sig Tranemo kommun för ett fördubblat mottagande av nyanlända. Insatserna, som sträcker sig från utbyggnad av kollektivtrafik till attityd- och integrationsfrämjande initiativ, ska även främja ökad spridning av bosättningen till kommunens småorter.

Organisation: Tranemo kommun
Verksamhet: Bosättning, utökat mottagande
Målgrupp: nyanlända

Tranemo kommun har utanför centralorten haft outhyrda bostäder. Samtidigt har många nyanlända tackat nej till erbjuden anvisning till kommunen eller snabbt flyttat därifrån, bland annat på grund av bristande bussförbindelser.

- Vi har ett rikt näringsliv i kommunen och ett behov av ökad inflyttning. Utökade bussförbindelser och barnomsorg samt skapandet av nätverk mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle gynnar hela kommunen och främjar en levande landsbygd, säger Ingela Karlsson, projektledare integration Tranemo kommun.

Projekt med höga ambitioner om implementering

På gång är en ny bussförbindelse i chartrad form under en prövotid om några månader. Förhandlingar med länstrafiken påbörjas inom kort för att säkerställa behovet av kommunikationer på längre sikt.

Bostäder har funnits i småorterna men börjar nu ta slut. Kommunen undersöker möjligheten att köpa andra tomma bostäder som de nyanlända med tiden kanske själva väljer att köpa av kommunen. Även ortsbor som har lediga bostäder har börjat höra av sig för att erbjuda uthyrning till nyanlända.

- Jag är ute mycket och samtalar om projektet och lyssnar in. På företagarfrukostar, kyrkor, föreningar. Vi anordnar även aktiviteter, såsom teater och föreläsningar, i syfte att påverka attityder och främja integration, berättar Ingela Karlsson.

Insatserna pågår inom ramen för ett § 37-finansierat projekt som avslutas i juni 2016. Från kommunledningen finns dock tydliga ambitioner om implementering och fortsatt utveckling av insatserna även efter projektets avslut, menar Ingela Karlsson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot