Publicerad: 23 november 2015

Evakueringsplatser i Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun hjälper Migrationsverket med att driva ett tillfälligt boende åt asylsökande på en nedlagd skola. Boendet togs fram på mycket kort tid. Här kan du läsa om arbetet och kommunens erfarenheter.

Marie Wennerström, beredskapssamordnare på kommunen, berättar.

– Det började med att länsstyrelsen gjorde en inventering av tillfälliga boenden i länet. Då svarade kommunen att vi hade en nedlagd skola som vi kunde ställa till förfogande med uppåt 100 platser. Den 23 september stod det klart att vår lokal var högst prioriterad i länet, främst eftersom lokalen kunde vara klar på ett par dagar och det hade framkommit få andra förslag. Kommunchefen aktiverade delar av krisorganisationen på tjänstemannanivå och informerade politiken.

Vad hände efter det?

– Vi startade ett intensivt arbete med att planera och förbereda. Vi inventerade vad vi behövde göra för att lokalerna skulle vara brandsäkra och för att ordna med personal, matförsörjning, transporter och så vidare. Ett antal medarbetare var delaktiga i arbetet, bland andra vår tjänsteman i beredskap, socialchefen, tekniska chefen, integrationssamordnaren och jag själv. Det blev till slut inte 100 boendeplatser, men ändå 70. Det är mycket för en liten kommun som Skinnskatteberg med knappt 4 500 invånare.

Hur lång tid tog det innan skolan började användas?

– Migrationsverket ville kunna ta boendeplatserna i anspråk senast fem dagar efter avropet som gjordes den 9 oktober. Men så blev det inte och vi fick motstridig information vilket var frustrerande. Vi hade anställt personal, köpt mat, ordnat extra toaletter och så vidare men vi hamnade i ett vänteläge. Så var det fram till den 21 oktober då boendet till slut togs i anspråk.

Har får kommunen ekonomisk ersättning?

– Vi ska få ersättning för kostnaderna enligt Migrationsverket. Det råder dock en viss osäkerhet på grund av att Migrationsverket inte preciserat i detalj vad som ersätts och att kommunen i efterhand ska ansöka om ersättning.

Hur har ni lyckats rekrytera personal?

– På olika sätt. Vi har tagit hjälp av Arbetsförmedlingen. Vi har tagit hjälp av USam, en samverkansgrupp i kris som länsstyrelsen håller i. Andra kommuner har hjälpt till med att hitta personal ur sin egen organisation och från frivilliga resursgrupper. Vi har använt oss av egna kontakter, till exempel personer som har arbetat hos oss tidigare.

– Vi har också anställt tidigare asylsökande personer som finns kvar i kommunen. Det är en enormt bra resurs för oss. Dessa personer är nu en länk mellan de som kommer hit och annan personal och myndigheter. De har en bra förståelse för situationen som de asylsökande befinner sig i och de kan tala språken. De är så bra att Migrationsverket har sagt att man vill anställa dem när boendet väl stänger.

Har ni någon samordnande länk mellan er och Migrationsverket?

– Integrationssamordnaren är arbetsledare för boendet. Det är han som sköter de flesta kontakter med Migrationsverket, om när människor kommer, hur många som kommer samt hur och när Migrationsverket kan stötta de asylsökande med information och hjälp.

Hur länge ska skolan användas som boende?

– Vi har satt en gräns på fyra veckor baserat på Migrationsverkets bedömningar inför att boendet startades. Vår uthållighet begränsas främst av att insatsen även tar nyckelpersoner i anspråk som jobbar i kommunens ordinarie verksamheter och att dessa verksamheter riskerar att bli lidande.

 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot