Publicerad: 16 juni 2017

Flexibel samverkansgrupp möjliggör bostäder i Svedala

När det kommunala bostadsbolaget i Svedala överhopades av förfrågningar från de olika kommunala enheterna tog tjänstemännen initiativ till en lägenhetsgrupp.

Organisation: Svedala kommun
Verksamhet: Bostäder
Målgrupp: Nyanlända i flyktingmottagandet

Syftet med lägenhetsgruppen var att få en helhetssyn, undvika konkurrens och trygga tillgången till bostäder för bland andra nyanlända i kommunen.

Representanter från Svedalahem och Svedala kommun inventerar invånarnas behov. Med alla synpunkter på bordet kan gruppen sedan försöka göra alla till godo.

Lägenhetsgruppen har antagit ett brett perspektiv. För att tillgodose det stora behovet av bostäder behövs en övergripande diskussion och planering. Ett nära samarbete mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget ger en möjlighet till att utarbeta en gemensam bild över behovet samt ha överblick på beståndet av lägenheter.

Flexibla lösningar

Flyktingmottagningen har viss förtur i bostadssystemet, men antal lägenheter har inte specificerats eftersom bostadstillgången varierar mycket från år till år. Istället har lägenhetsgruppen antagit ett flexibelt arbetssätt. Exempelvis hjälper gruppen till med byten mellan boende och samverkansformen möjliggör även att tjänstemännen ofta i god tid vet när en lägenhet kommer att bli ledig.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot