Publicerad: 29 oktober 2015

Innovativa bostadslösningar vid ökat mottagande i Östersund

När Östersunds kommun för två år sedan öppnade upp för fler människor på flykt, behövdes nya lösningar på bostadsfronten. Första steget blev att ändra om i ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget Östersundshem.

Organisation: Östersunds kommun
Verksamhet:
Ägardirektiv till allmännyttan, modulhus
Målgrupp:
Nyanlända i flyktingmottagandet 

I ägardirektivet, som bland annat anger ramar och villkor för kommunala bostadsbolag, står det sedan ett par år tillbaka att 10 procent av de lägenheter som frigörs ska gå till kommunens flyktingmottagande.

- När kommunstyrelsen beslutade om ett tredubblat mottagande behövdes konkreta åtgärder på central nivå i kommunen. En lösning blev att göra en förändring i ägardirektivet. Även förskolor och äldreboenden omskapades till lägenheter, berättar Annika Hermansson, utvecklingsstrateg integration i Östersunds kommun.

Samarbetet mellan kommunens integrationsenhet, Teknisk förvaltning och Östersundshem har utvecklats kontinuerligt. Genom tät dialog har respektive verksamhet tydliggjort sina förutsättningar och rutiner har kommit på plats. Målet är en fungerande bostadssituation som långsiktigt främjar integrationen i kommunen.

Innovativ arbetsgrupp

2015 fördubblar kommunen sitt redan tredubblade flyktingmottagande. Nya invånare kopplas samman med ett långsiktigt tillväxtperspektiv. En arbetsgrupp har tillsatts i syfte att ta fram en åtgärdsplan för fler bostäder, när ägardirektivet inte längre räcker till.

- Dels uppvaktar vi privata fastighetsägare, dels försöker vi nå ut till invånare som kanske sitter på tomma bostäder. I dessa fall kan det bli aktuellt för kommunen att gå in som mellanhand, säger Annika Hermansson.

Arbetsgruppen inventerar även möjligheten att upprätta modulhus, vars målgrupp bland annat är studenter och nyanlända. Dessa kan utgöra ett instegsboende, med vidareflyttning efter ett par år genom den ordinarie bostadskön. Parallellt med detta planerar kommunen att stimulera bostadsbyggandet på lång sikt. Idéerna är många men det som framförallt kvarstår att lösa är själva finansieringsfrågan.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot