Publicerad: 29 oktober 2015

Lidingömodellen säkrar bostadstillgången för nyanlända

För ett och ett halvt år sedan flyttade de första familjerna in i hyreslägenheterna som av det privata bostadsbolaget tilldelats kommunen. Genom avtal vid nyproduktion tryggar Lidingö kommun tillgången till bostäder för flyktingmottagandet.

Organisation: Lidingö stad
Verksamhet: Bostäder
Målgrupp: Nyanlända i flyktingmottagandet

- Efter att stora delar av kommunens allmännytta sålts ut, stod vi inför nya utmaningar. Idag upprättar vi exploateringsavtal med fastighetsägare av nyproduktioner, där kommunen tilldelas ett visst antal för uthyrning till nyanlända familjer, berättar Bengt Agö, enhetschef på Konsult- och servicekontoret i Lindingö stad.

Kommunen är garant för lägenheterna som hyrs ut i andra hand. Om familjen bestämmer sig för att flytta ut går lägenheten tillbaka till kommunen. På det här viset kan Lidingö fortsätta att ta emot flyktingar.

Ökat mottagande

- Kommunstyrelsen har beslutat att höja mottagandet för år 2014. Mottagningen vilar på att bostadsfrågan fungerar något sånär, säger Bengt Agö.

Tanken är att modellen ska löpa tills vidare. I nuläget lyder tre olika nyproduktioner under denna regel, men kommunen har säkrat bostäder även på andra sätt. Bland annat får kommunen möjlighet att hyra bostäder på korttidskontrakt i glappet som kan uppstå mellan utflyttning och renovering av befintliga hyresbestånd.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot