Publicerad: 1 november 2016

Lundauppropet – ska ge fler bostäder till nyanlända

Lunds kommun jobbar intensivt med att infria lagen om att ta emot nyanlända och erbjuda dem en bostad. Men liksom andra kommuner är det svårt att hitta lediga lägenheter och nybyggnationer tar lång tid.

Lund har startat Lundauppropet, riktat till byggherrar, fastighetsägare och privatpersoner i syfte att hitta nya bostäder. Genom att snyggt och strukturerat ”paketera” en vädjan om hjälp och presentera framkomliga möjligheter visar kommunen att utmaningen kan lösas tillsammans. Alla kan bidra och varje bostad räknas. Under hösten 2016 har flera personer knutits till arbetet, bland annat från stadsbyggnadskontoret och från tekniska förvaltningen. Dessutom har en projektledare anställts.

I modellen finns flera ”spår” som ska öka antalet bostäder bland annat genom att omvandla lokaler till bostäder, att bygga nya bostäder men även genom att använda befintliga bostäder på ett effektivt och flexibelt sätt.

Två gånger per år hålls en så kallad ”Byggherredialog” där berörda externa aktörer deltar tillsammans med kommunen Det var på ett sådant möte som Lundauppropet lanserades för första gången och mottogs väl. Lund ligger i en expansiv region och ett ökat byggande skapar även bostäder för fler målgrupper såsom studenter, unga vuxna och socialtjänstens målgrupper.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot