Publicerad: 8 december 2017

Lokala exempel på hälso- och sjukvård, asyl- och flyktingmottagande

Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablerings- och integrationsprocess. Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvården som den övriga befolkningen.

Uppdrag psykisk hälsa – utvecklar och sprider metoder och arbetssätt
SKL och regeringen har under flera år haft överenskommelser om satsningar inom området psykisk (o)hälsa. Den nuvarande överenskommelsen, Uppdrag psykisk hälsa, innefattar bland annat ett utvecklings- och spridningsarbete. När det gäller nyanlända och asylsökande har Uppdrag psykisk hälsa samlat ett urval av eget och andras material som exempelvis undervisningsmaterial, filmer, metoder. Dessa kan fungera som en verktygslåda för dig som arbetar med målgruppen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot