Publicerad: 10 oktober 2018

Lokala exempel på hälso- och sjukvård, asyl- och flyktingmottagande

Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablerings- och integrationsprocess. Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvården som den övriga befolkningen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot