Publicerad: 26 november 2015

Fler lokala exempel på hälso- och sjukvård, asyl- och flyktingmottagande

  • Hälsa och etablering - forskning och praktiska exempel
    Mellan september 2014 och januari 2015 genomfördes fyra regionala konferenser på tema hälsa och nyanländas etablering. På en webbsida har aktörerna bakom konferenserna samlat material och information utifrån föreläsningar, verksamhetexempel och diskussioner.
  • Hälsokommunikatörer förebygger ohälsa bland nyanlända
    Flera landsting, regioner och kommuner har hälsokommunikatörer. Syftet är att, genom information, kunskapsförmedling och dialog på modersmålet, främja god hälsa hos nyanlända och flyktingar.
  • Rapport om vård på lika villkor – om ökad jämlikhet i vården
    I rapporten Vård på lika villkor – om ökad jämlikhet i vården (2014), presenteras arbetet i ett treårigt lärandeprojekt. Projektet är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten.  Syftet är att öka jämlikheten i första linjens vård inom resurssvaga områden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot