Publicerad: 10 mars 2015

Hälsa och etablering - forskning och praktiska exempel

Mellan september 2014 och januari 2015 genomfördes fyra regionala konferenser på tema hälsa och nyanländas etablering. På en webbsida har aktörerna bakom konferenserna samlat material och information utifrån föreläsningar, verksamhetexempel och diskussioner.

Det övergripande syftet med konferenserna har varit att sätta sambandet mellan migration och hälsa i fokus. Under de fyra tillfällena har olika exempel på hälsofrämjande arbete och samverkan inom ramen för nyanländas etablering presenterats.

Deltagarna fick tillfälle att använda sina egna erfarenheter och kunskaper i mindre diskussionsgrupper och workshops, där viktiga åtgärder framöver kring hälsa och en effektiv etablering lyfts fram.

På webbsidan Migration och hälsa finns material från dessa aktiviteter samlat, i form av powerpointpresentationer, förslag på åtgärder, samt videoinspelningar från forskningen och olika verksamheter.

Bakgrunden till de fyra regionala konferenserna är det gemensamma regeringsuppdrag som ansvariga myndigheter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Länsstyrelserna fick 2012, att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen, med särskilt fokus på landstingens medverkan.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot