Publicerad: 23 januari 2015

Rapport om vård på lika villkor – om ökad jämlikhet i vården

I rapporten Vård på lika villkor – om ökad jämlikhet i vården (2014), presenteras arbetet i ett treårigt lärandeprojekt. Projektet är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten.  Syftet är att öka jämlikheten i första linjens vård inom resurssvaga områden.

Ett antal vårdcentraler har medverkat, där medarbetarna själva normkritiskt har granskat sina arbetsplatser, sina arbetsmetoder och rutiner, identifierat förbättringsområden och genomfört konkreta förändringar.

Insatserna har bland annat resulterat i en ökad tillgänglighet till vården för personer som löper större risk för ohälsa, en förbättrad kommunikation mellan patienter och kollegor samt ökad patientnöjdhet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot