Publicerad: 8 december 2017

Asyl- och integrationshälsan – En vårdcentral för asylsökande i Västmanland

Sedan 2000 är all hälsoundersökning av asylsökande i Region Västmanland samordnat av Asyl- och Integrationshälsan i Västerås. Genom mobila team som tar sig ut i länet ökar tillgängligheten till vård för målgruppen.

Organisation: Region Västmanlands
Verksamhet: Hälsoundersökning
Målgrupp: Asylsökande

Två filialer till mottagningen i Västerås finns numera i Fagersta och Arboga. Mottagningarna bemannas av mobila team som utgår ifrån Asyl- och Integrationshälsan fyra till fem dagar i veckan. Teamen består av olika professioner såsom sjuksköterskor, kuratorer, barnmorskor, undersköterskor och personal från BVC.

- Landstingspolitikerna har dessutom beslutat att alla invånare i Västmanland ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvården. Det innebär att asylsökande, gömda och papperslösa får tillgång till all vård genom oss - utöver det som lagen kräver, säger Pia Carlsson verksamhetschef Asyl-och Integrationshälsan.

Samverkan och informationsspridning

Personer som har fått sitt uppehållstillstånd, men som ännu inte har genomfört en hälsoundersökning är även de välkomna till Asyl- och Integrationshälsan. Arbetsförmedlingen informerar alla under etablering att mottagningen finns.

- Arbetsförmedlingen och andra vårdcentraler kan även skicka remisser för personer som har varit en längre tid i Sverige men som hindras i sin etablering på grund av problem med psykisk ohälsa. Vi samverkar också med kommunala enheter för flyktingmottagning samt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, berättar Pia Carlsson.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot