Publicerad: 8 december 2017

Hälsoäventyren i Uppsala län erbjuder hälsoundervisning till ensamkommande och nyanlända ungdomar

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet inom Landstinget i Uppsala Län som kompletterar skolans hälsoundervisning. Hälsoäventyret finns i fyra olika kommuner; Uppsala, Håbo, Östhammar och Tierp och har ett nära samarbete med länets kommuner och skolor.

Hälsoäventyrets uppdrag är att sprida kunskap och öka förståelsen om en god hälsa och livsstil, samt att arbeta med barn och ungdomars värderingar, attityder och handlingsmönster som har betydelse för deras hälsa. Målgruppen är elever i grundskolan som erbjuds olika hälsofrämjande och förebyggande program med tema som, kropp, sömn och stress, tobak, alkohol, kärlek, sex och relationer.

Under sommaren 2016 erbjuder samtliga Hälsoäventyr aktiviteter och hälsoundervisning för ensamkommande och nyanlända ungdomar i samverkan med olika aktörer i kommunerna. Syftet med insatsen är att öka kunskap och förståelse om kropp och hälsa samt främja kulturella möten och integration. Ungdomarna kommer att undervisas av erfarna hälsopedagoger i teman som kropp, sömn och stress, tobak, kärlek, sex och relationer. Undervisningen anpassas till målgruppen och sker i mindre grupper där aktiviteter och värderingsövningar varvas med fakta. Genom att aktivera ungdomarnas olika sinnen och använda spännande rekvisita, till exempel anatomiska stora dockor, förstärks hälsobudskapet. Ungdomarna får möjlighet att diskutera och reflektera kring frågor som på olika sätt kan påverka deras hälsa. Hälsoäventyret arbetar för att öka ungdomarnas självkänsla och bli mer medvetna om det egna valet. Vid behov finns även tillgång till tolk.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot