Publicerad: 8 december 2017

Hälsoskolan/Aktiv - en del av etableringen i Västra Götaland

Hälsoskolan är ett beprövat koncept i flera regioner och landsting. Västra Götalandsregionen har gått ett steg längre och erbjuder nyanlända Hälsoskolan/Aktiv som en valbar del av den tvååriga etableringsplanen genom Arbetsförmedlingen.

Organisation: Västra Götalandsregionen
Målgrupp:
Nyanlända under etablering

- Hälsoskolan/Aktiv är en pedagogisk verksamhet som sedan tre år tillbaka sprider kunskap om hälsa och uppmuntrar till fysisk aktivitet. Vi erbjuder ett strukturerat grupprogram en gång i veckan vid totalt 16 tillfällen, berättar Britt Tallhage, verksamhetschef Flyktingmedicinsk mottagning.

Varje grupp består av runt 10 nyanlända flyktingar under etablering. En tolk översätter och vid varje tillfälle leder experter på olika hälsorelaterade ämnen grupperna. Återkommande teman är kost och sömn, reproduktiv hälsa och vanliga sjukdomar. 

Fysisk aktivitet

Även en sjukgymnast ingår i teamet kring Hälsoskolan/Aktiv. Sjukgymnasten talar om smärta och värk samt vikten av att röra på sig. Deltagarna får därefter hjälp att komma igång med någon form av fysisk aktivitet.

- Vi utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar. Många vill träna på gym, men en del börjar med att ta trappor istället för hissen eller korta promenader, säger Britt Tallhage.

Utgångspunkten är att kunskap ger makt att påverka sin egen hälsa. Andra vinster är att nya kunskaper och lärdomar ofta sprids vidare i familj och nätverk och därmed kommer fler till del. Dessutom kan kännedom om egenvård och fysisk aktivitet främja goda förutsättningar för en effektiv etableringsprocess.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot