Publicerad: 8 december 2017

Integrering av nyanlända barn i Kronobergs tandvårdssystem

I Sverige har folktandvården tandvårdsansvar för barn och unga. Region Kronoberg integrerar systematiskt nyanlända familjer i det svenska tandvårdssystemet och sprider kunskap om oralhälsa. Arbetet baseras på bred samverkan med externa aktörer.

Organisation: region Kronoberg
Verksamhet: folktandvård
Målgrupp: nyanlända barn

Hur tandvårdssystemet fungerar skiljer sig åt från land till land. I en del länder är tandvården dyr, dåligt organiserad eller rentav obefintlig. Därför saknar också en relativt stor del nyanlända erfarenhet av tandläkare och kallelser, samt kunskap om egenvård och oralhälsa.

Mot denna bakgrund bestämde sig folktandvården i Kronoberg att starta ett projekt när en större grupp nyanlända väntades till regionen. Dels är syftet att sprida kunskap om hur tandvårdssystemet fungerar i Sverige och att öka antal barn och unga som dyker upp på kallelsedagen. Dels att öka kunskapen om oralhälsa hos målgruppen och inhämta dokumentation för folktandvårdens utvecklingsarbete.

- En nyckel i de goda resultat vi har uppnått är den grupp av samverkanspartners ute i kommunerna som vi har etablerat. Vi åker ut till sfi, somaliska föreningar, besöker imamen och muslimska skolan med flera. Där når vi målgruppen, säger Inger Svensson, folktandvården Kronoberg.

Bättre oralhälsa och ökad besöksfrekvens

Alla nyanlända barn och unga mellan tre och sjutton år kallas till tandläkaren inom de två första månaderna i Sverige. Samtliga med karies får sina tänder lagade och fortsatt förebyggande åtgärder var tredje månad. Resultaten har under projektets första år varit goda med nästintill inga uteblivanden.

- Vi dokumenterar även tandhälsan hos alla barn och unga som besöker oss över en treårsperiod. På så sätt kan vi öka vår egen kunskap om vilken typ av resurser och insatser som kan behövas utifrån olika bakgrund och tidigare erfarenhet av tandvård, berättar Inger Svensson.

Folktandvården i region Kronoberg har för avsikt att fortsätta arbeta integrerande och kunskapsspridande i bred samverkan med externa aktörer även efter projektavslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot