Publicerad: 19 juni 2017

Kommunikationsstöd för människor på flykt utvecklat av Västra Götalandsregionen

Framgångsrikt bildstödsprojekt underlättar samtal i vården med flyktingar/nyanlända.

Västra Götalandsregionen (VGR) har under 2016 använt sig av ett framgångsrikt kommunikationsstöd med bilder. Det är framtaget för att man inom vården ska kunna kommunicera med personer på flykt, som inte kan läsa, tala eller skriva andra språk än sitt modersmål.

Bildstödsprojektet benämns ”KomHIT Flykting” och drivs vid Kommunikations- och dataresurscentrum (DART) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektets material kan fritt nyttjas av aktörer regionalt och nationellt.

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Efterfrågan på kommunikationsstöd är stort, och under 2017 planeras ett samarbete med flera av VGR:s verksamheter som barnonkologi, ambulanssjukvård med flera. Sedan tidigare finns samarbetet med bland annat förlossningsvård, habilitering och flyktingmedicinska mottagningen. Arbetet finansieras med statsbidrag.

Webbplatsen www.kom-hit.se/flykting utvecklas kontinuerligt. Utöver information om arbetet finns kommunikations- och bildstöd för samtal med flyktingar/nyanlända på olika språk.

Eget bildstöd kan tas fram i webbresursen www.bildstod.se. Där finns även bank av färdiga bildstöd för hälso- och sjukvård samt för tandvård men även till andra verksamheter och miljöer som skola, förskola och hemmiljö.

Webbresurs för att ta fram eget bildstöd

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot