Publicerad: 8 december 2017

Kommunikationsstöd för människor på flykt utvecklat av Västra Götalandsregionen

Framgångsrikt bildstödsprojekt underlättar samtal i vården med flyktingar/nyanlända.

Västra Götalandsregionen (VGR) har under 2016 använt sig av ett framgångsrikt kommunikationsstöd med bilder. Det är framtaget för att man inom vården ska kunna kommunicera med personer på flykt, som inte kan läsa, tala eller skriva andra språk än sitt modersmål.

Bildstödsprojektet benämns ”KomHIT Flykting” och drivs vid Kommunikations- och dataresurscentrum (DART) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektets material kan fritt nyttjas av aktörer regionalt och nationellt.

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Efterfrågan på kommunikationsstöd är stort och arbetet med olika sjuk- och tandvårdsverksamheter fortsätter under 2018. Sedan tidigare finns informations- och kommunikationsmaterial för bland annat förlossningsvård, neonatalvård, barnkardiologi, barnmedicin, akutsjukvård, flyktingmedicinsk mottagning, barn- och ungdomspsykiatri. På webbplatsen finns även erbjudande om hälsoundersökning med bilder, stöd för omvårdnadssamtal, stöd för samtal om könsstympning mm. Allt material är översatt till tio språk. Arbetet finansieras med statsbidrag.

Webbresurs för att ta fram eget bildstöd

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot