Publicerad: 8 december 2017

Landstinget i Uppsala - Handlingsplan för personal när bostadslös, gravid EU-migrant söker vård

Under 2015 arbetade Landstinget i Uppsala län och Länsombudsmannen fram en handlingsplan för hur personal i vården ska arbeta med en avgränsad men utsatt målgrupp, EU-emigranter.

Planen beskriver i steg hur vårdens personal ska möta och hantera situationen när adress- och bostadslös blivande eller nybliven förälder söker vård. Den tidigare osäkerheten som personal uttryckt har upphört. Planen ger stöd i och hänvisar till andra rutiner och riktlinjer i dessa möten. Den avgränsad målgruppen är inte svenska medborgare, inte heller asylsökande med LMA-kort och saknar dessutom en säker bostad med förutsättningar för värme, hygien och matlagning. Handlingsplanen utgår från barnperspektivet och gäller även för ofödda barn.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot