Publicerad: 8 december 2017

Landstinget i Värmlands län tar tillvara nyanlända läkare

När ett asylboende öppnade i Molkom ökade behovet av vårdutbildad personal drastiskt. En nyanländ läkare som bor i området och som väntar på sin svenska läkarlegitimation anställdes som läkarassistent.

Organisation: landstinget i Värmlands län
Målgrupp: nyanlända läkare i väntan på svensk legitimation

Tidigare under året hade läkaren gått bredvid i sex veckor på vårdcentralen som drivs av sköterskor, i syfte att få kontakt med och lära sig om sitt yrkesområde i Sverige. När behovet av fler vårdutbildad personal uppstod, kontaktades läkaren och fick arbete som läkarassistent.

Läkaren har inga befogenheter som läkare och fattar inga beslut, men är en stor hjälp för personalen då bedömningar görs. Parallellt läser han färdigt sina sfi-kurser.

- Läkarassistenten arbetar i de vårdgivande team som regelbundet besöker asylboenden i området. Redan tidigare var det svårt att få tillgång till tolkar vid behov. Nu hjälper läkarsassistenten till vid tolksituationer och fungerar som en ”brygga” mellan vårdpersonal och asylsökande. Han får kunskap om och erfarenhet från svensk sjukvård redan innan han har den svenska läkarlegitimationen i sin hand och kan börja arbeta som läkare, säger Micaela Fristedt, asyl- och flyktingsamordnare landstinget i Värmlands län.

Öppenvård på asylboenden

I landstinget i Värmlands län har man sedan länge öppenvårdsmottagning ute på flera asylboenden. På boendena sätts lappar upp med information om dag och tid för vårdpersonalens nästa besök.

De första veckorna när nya boenden öppnar är det lång kö. När det mest akuta och nödvändiga har hanterats, koncentrerar sig vårdpersonalen på de hälsoundersökningar som varje asylsökande erbjuds. Med anledning av det ökade trycket görs detta i nuläget utifrån en viss prioriteringsordning.

På senaste tiden har även tandvården fått allt mer att göra och det är lite ont om lokaler. Landstinget i Värmlands län planerar därför att eventuellt göra om en blodbuss som inte längre används till en ambulerande tandvårdsmottagning. På så sätt kan även tandvården trots omfattande utrustning arbeta uppsökande.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot