Publicerad: 8 december 2017

Ökat fokus på migranters hälsa i Västra Götaland

På Flyktingmedicinsk mottagning arbetar ett sammansvetsat team med stor kunskap om migrationsrelaterad ohälsa. Mottagningen förstärker ordinarie primärvård för nyanlända i Västra Götalandsregionen och slussar personer rätt i sjukvårdssystemet.

Organisation: Västra Götalandsregionen
Målgrupp:
Nyanlända under etablering

Målgruppen hos Flyktingmedicinsk mottagning är nyanlända med uppehållstillstånd som genomgår sin tvååriga etableringsperiod via Arbetsförmedlingen.

- Målet är att våra patienter ska kunna tillgodogöra sig sin etableringsperiod optimalt och komma ut på arbetsmarknaden. Om vissa hälsoproblem utgör hinder i etableringen, kan Arbetsförmedlingen remittera enskilda personer till oss, säger Britt Tallhage verksamhetschef Flyktingmedicinsk mottagning.

En stor andel av patienterna som remitteras lider av posttraumatiskt stressyndrom. En del bär på stora trauman och mottagningens uppgift är att fånga upp alla delar. I teamet arbetar därför allmänläkare och sjuksköterskor nära kurator och psykolog.

Slussas in i ordinarie system

Förutom att utreda och behandla migrationsrelaterad ohälsa, har Flyktingsmedicinsk mottagning även en rådgivande funktion. Hälso- och sjukvårdssystemet kan te sig svårbegripligt för nyanlända, och därför bistår mottagningen med information och lotsning.

- Västra Götalandsregionens utgångspunkt är sjukvård på lika villkor. Vår strategi är därför att samarbeta med ordinarie sjukvårdssystem, så att människor får bättre möjligheter att förstå hur det funkar och vart de ska, berättar Britt Tallhage.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot