Publicerad: 1 februari 2018

Ungas sexuella och reproduktiva hälsa – Hässleholms kommun satsar på utbildning

I Hässleholms kommun driver socialtjänsten fyra HVB-hem som tar emot unga nyanlända och ensamkommande. Under 2017 gick drygt hälften av personalen, en utbildning för att öka sin kompetens i ungas sexuella och reproduktiva hälsa.

Målgrupp: Unga nyanlända och ensamkommande unga
Verksamhet: Socialtjänsten, Verksamhetsområde Ensamkommande barn

Hur kan personalen, som dagligen möter unga nyanlända och ensamkommande, prata om sexualitet, rättigheter, reproduktion och hälsa? Vilka frågor kan man ställa och när? Kan verksamheten utveckla arbetet med sexualitetsfrågor som en del av ett hälsofrämjande arbete och vad kan vi och våra unga vinna på det?

För att svara på dessa frågor och öka personalens kompetens har ett trettiotal personer i personalen på kommunens HVB-hem samt familjehemssekreterare och personal från mobila ungdomsteamet utbildats under tre halvdagar. Även de ungas socialsekreterare har deltagit i delar av utbildningen. Utbildningen kommer att följas upp via återträffar.

Syftet med utbildningen var att sprida, bygga och förmedla kunskap och kompetens kring ensamkommande ungas sexuella hälsa till de som arbetar med denna målgrupp. Hässleholms kommun har tagit hjälp av RFSU Malmö med utbildningssatsningen. Utbildningen har varit konkret med fallbeskrivningar varvat med teoretiska inslag. RFSU Malmö har även producerat en metodhandbok, Handson. Såväl utbildningen som handboken hjälper verksamheter, exempelvis HVB-personal, att skapa policys och handlingsplaner kring ämnet. Det kan bidra till att unga får en bättre självkänsla, minska risken för sexuell utsatthet och risktagande samt ge unga verktyg och bättre förmåga att hantera relationer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot