Publicerad: 21 januari 2019

Lokala exempel på kommuner och regioner som arbetsgivare, asyl- och flyktingmottagande

Här samlar vi exempel på hur kommuner och regioner i sin roll som arbetsgivare kan underlätta nyanländas etablering. En halv miljon medarbetare kommer att behövas i välfärden under den kommande tioårsperioden.

 • Future Kitchen i Västra Götaland bidrar till kompetensförsörjning i offentliga kök
  Måltid Sverige, Skolmatsalsakademin, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Validering Väst och fem offentliga arbetsgivare i Västra Götaland har startat ett samarbete för att rekrytera nyanlända till offentliga kök.
 • Matlaget i Gällivare – har mångfald i arbetslaget
  Gällivare är ett samhälle i Norrbotten där befolkningen på olika sätt har sin anställning i gruvnäringen. Samhället flyttas under dom närmaste åren, en unik situation i Sverige. Att rekrytera bra personal för andra verksamheter än gruvnäringen är en utmaning.
 • Praktikplats för nyanlända med skolbakgrund ger jobb
  Många skolor i landet har fått nya elever som inte pratar svenska. Samtidigt kommer utbildade lärare från samma länder till Sverige på flykt undan krig och förföljelse. I Svalövs kommun och Landskrona stad jobbar man tillsammans med Arbetsförmedlingen för att lösa de här två behoven med en och samma åtgärd.
 • Speeddejting mellan nyanlända lärare och rektorer i Skövde
  Arbetsförmedlingen identifierade kompetensen. Kommunen kartlade behovet. Genom speeddejting mellan nyanlända lärare och rektorer har första steget tagits. Nu pågår planering för anställningar som extra resurser i Skövdes skolor.
 • Asylsökande lärare gör praktik på skolor i Vänersborg
  I Vänersborgs kommun gör asylsökande med erfarenhet av läraryrket praktik i kommunens skolor. De får erfarenhet av det svenska skolväsendet. Skolorna får fler handledare i olika modersmål och på sikt ett potentiellt tillskott till lärarkåren.
 • Insatser för nyanlända vårdutbildade i landstinget i Kalmar län
  Ryktet spreds om ett stort antal vårdutbildade nyanlända i regionen. Landstinget i Kalmar län genomförde en kartläggning som bekräftade ryktet. Nu pågår ett arbete för att ta tillvara kompetensen och korta tiden till arbetsmarknadsetablering.
 • Västra Götaland satsar på läkarutbildade asylsökande
  Västra Götalandsregionens personalstrateger har tagit initiativ till en språkutbildning i svenska för läkarutbildade asylsökande. Ett strategiskt förhållningssätt är också under utveckling för att långsiktigt ta tillvara kompetensen och påskynda processen till arbete.
 • Främjad språkkompetens och en lärande äldreomsorg
  Språkstöd för anställda inom äldreomsorgen med svenska som andraspråk. Nya metoder för att skapa lärande och reflekterande arbetsmiljöer. Det är projekten SpråkSam och ArbetSams utgångspunkter.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot