Publicerad: 8 december 2017

Asylsökande lärare gör praktik på skolor i Vänersborg

I Vänersborgs kommun gör asylsökande med erfarenhet av läraryrket praktik i kommunens skolor. De får erfarenhet av det svenska skolväsendet. Skolorna får fler handledare i olika modersmål och på sikt ett potentiellt tillskott till lärarkåren.

Organisation: Vänersborgs kommun
Verksamhet: Praktik
Målgrupp: Asylsökande

På det stora asylboendet Restad Gård i Vänersborg har boende själva startat gruppen Support Group. Bland mycket annat har de genomfört en yrkesinventering hos de boende.

- Ett tjugotal hade erfarenhet av läraryrket. Vi stämde träff med intresserade och hade innan dess tagit reda på vilka regler som gäller för praktik för asylsökande. De fick även ett infoblad som vi har tagit fram där valideringsprocessen av utbildning beskrivs, berättar Anne-Len Kriewitz verksamhetschef för grundskolan i Vänersborgs kommun.

Alla som arbetar inom barnomsorg och skola behöver ett utdrag ur polisregistret. För det krävs ett fullständigt personnummer, vilket asylsökande inte har.

- Efter lite research fick jag reda på att det finns ett särskilt sorts utdrag för personer som ska arbeta i ett annat land. Vi fick grönt ljus att det utdraget kunde användas, säger Anne-Len Kriewitz.

Skolorna har visat stort intresse

Ett avtal med Migrationsverket om praktik under tre månaders tid för drygt tio asylsökande personer skrevs. Skolorna i kommunen visade stort intresse och blivande praktikanter fick träffa rektorerna innan praktikstart samt göra studiebesök på två skolor.

- Kommunen har tagit emot 400 nyanlända elever förutom våra asylsökande elever. Behovet av mer personal, därtill flerspråkig, var stor. Praktikperioden har nu förlängts med tre månader till, säger Anne-Len Kriewitz.

Praktikanterna följer med i undervisningen och i lärmiljön. Därutöver kan de om de vill handleda nyanlända elever på sina respektive modersmål. De är även med på raster, i fikarummen och på andra sociala tillställningar.

Flera av dem har hittat vänner utanför boendet och de gör saker tillsammans. Även asylsökande som är hårfrisörer, läkare och snickare har genom Support Group funnit praktikplatser, avslutar Anne-Len Kriewitz.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot