Publicerad: 8 december 2017

Främjad språkkompetens och en lärande äldreomsorg

Språkstöd för anställda inom äldreomsorgen med svenska som andraspråk. Nya metoder för att skapa lärande och reflekterande arbetsmiljöer. Det är projekten SpråkSam och ArbetSams utgångspunkter.

Organisation: Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, Lidingö stad projektägare
Verksamhet: äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar

Målsättningen med projekten har varit dubbel. Dels har de syftat till att stärka individens ställning på arbetsmarknaden och dels att främja högre kvalitet inom äldreomsorgen.

Under en halvdag i veckan har flera hundra anställda inom äldreomsorgen i Stockholms län fått möjlighet till vård- och svenskundervisning på sin arbetsplats av lärare från kommunal vuxenutbildning och sfi. Forskare på universitet och högskolor har bidragit med metodutveckling, föreläsningar och utbildning.

- Vi har även utbildat språkombud bland de anställda på arbetsplatserna. Idén är att de får lära sig hur man stöttar någon språkligt. Resultat från språkforskningen visar att språk är en relationell process och inte bara upp till den enskilde, berättar Kerstin Sjösvärd, projektledare.

Lärande arbetsmiljöer

Genom ArbetSam har äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar fått tillgång till nya verktyg, för att bättre ta tillvara och kommunicera kunskaper och kompetenser.

- Reflektionsledare har utbildats i metoder för samtal och diskussion. Vi vill främja miljöer, där anställda synliggör sina kunskaper och lär av varandra om arbetet inom äldreomsorgen, säger Kerstin Sjösvärd.

För närvarande pågår spridning av projektens metoder över hela landet i samverkan med Vård- och omsorgscollege. I projektet Transfer and Development of ArbetSam Results sprids projektet vidare till parter i England, Tyskland, Spanien och Belgien. En projektuppföljning är även på gång.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot