Publicerad: 8 december 2017

Future Kitchen i Västra Götaland bidrar till kompetensförsörjning i offentliga kök

Måltid Sverige, Skolmatsalsakademin, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Validering Väst och fem offentliga arbetsgivare i Västra Götaland har startat ett samarbete för att rekrytera nyanlända till offentliga kök.

Målgrupp: Nyanlända
Verksamhet: Offentliga kök.

Varje dag serveras 3 miljoner måltider inom förskola, skola, fritids, äldreomsorg och sjukvård i Sverige. Mer än varannan måltid inom hela foodservice serveras inom det offentliga. Ca 35 000 personer arbetar med måltider i offentlig sektor. Det finns ett aktuellt och framtida rekryteringsbehov då branschen växer, många kommer gå i pension och tillförsel från gymnasieutbildningar är långt ifrån tillräcklig.

Future Kitchens syfte är att bredda rekryteringsbasen för offentliga kök och att skapa möjligheter för nyanlända med intresse av köksarbete och service kring måltider att få en meningsfull sysselsättning. Målet är att skapa praktikplatser i offentliga kök kombinerat med språkutbildning. Nyanlända personer får träna svenska samtidigt som de får inblick i svenskt yrkesliv och arbetskultur. Målet är också att öka intresset för att arbeta inom offentliga kök då det finns ett stort kompetensförsörjningsbehov. Future Kitchen är en samverkande kraft som gör det möjligt för individer, verksamheter och företag att utvecklas. 

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot