Publicerad: 8 december 2017

Insatser för nyanlända vårdutbildade i landstinget i Kalmar län

Ryktet spreds om ett stort antal vårdutbildade nyanlända i regionen. Landstinget i Kalmar län genomförde en kartläggning som bekräftade ryktet. Nu pågår ett arbete för att ta tillvara kompetensen och korta tiden till arbetsmarknadsetablering.

Organisation: Landstinget i Kalmar län
Verksamhet: HR
Målgrupp: nyanlända

I två steg genomfördes kartläggningen av de nyanländas utbildningsbakgrund. Genom Arbetsförmedlingen har Landstinget i Kalmar län fått kännedom om vårdutbildade personer som redan har fått uppehållstillstånd och som befinner sig inom etableringen.

- Våra sjuksköterskor som genomför hälsoundersökningar av asylsökande har fått i uppdrag att fråga om utbildningsbakgrund. På så sätt vet vi ungefär hur många vårdutbildade totalt sett som befinner sig i området, berättar Ingela Lindström, personalstrateg Landstinget i Kalmar län.

Vid tre olika tillfällen har personalsektionen informerat målgruppen om Landstinget i Kalmar län som potentiell arbetsgivare, samt hur processen ser ut fram till svensk vårdlegitimation. En läkare med utbildning från tredje land har vid varje tillfälle berättat om sina egna erfarenheter. Rundvandringar på sjukhusen har även genomförts i samverkan med vårdinrättningarna.

Utbildning och praktik

Personalsektionen i landstinget har fått i uppdrag att se över hur vägen till arbetsmarknadsetablering för målgruppen kan kortas.

- Landstinget i Kalmar län kommer att starta undervisning i svenska, med inriktning mot medicin. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och Migrationsverket med flera är väldigt viktig för projektets genomförande. I samband med utbildningen planerar vi att hitta praktikplatser, antingen i landstinget eller i kommunerna, säger Ingela Lindström.

Undervisningen kommer att genomföras på länets folkhögskolor och erbjudas personer som har fått sitt uppehållstillstånd och som är klara med sfi. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot