Publicerad: 8 december 2017

Kompetensförsörjning för att arbeta med asyl- och flyktingmottagande – Jämtland Härjedalen

När antalet asylsökande ökar, så behövs fler anställda med rätt kompetens. Region Jämtland Härjedalen samordnar kommunernas behov av kompetens med passande utbildningar. En ambition är att också nyanlända själva kan delta.

Organisation: Region Jämtland Härjedalen

– Vi ser ett stort behov av kompetens inom integrationsområdet, både akut och på längre sikt. Därför samlade vi kommunernas integrationsenheter för att få en bild av deras behov av kompetensförsörjning. Vi bjöd samtidigt in utbildningsanordnare som sedan fyllt i en mall om vad de kan erbjuda, berättar Elin Mattsson Region Jämtland Härjedalen.

Flera av de planerade utbildningarna är uppdragsutbildningar. De riktar sig till befintlig och nyanställd personal på boenden framförallt för ensamkommande barn och unga. Den kortaste utbildningen, boendevärd, är på max en månad. Vägledarutbildningarna är på ett år, varav flera erbjuds på halvfart. Då kan studerande varva utbildning med arbete på boenden och på så sätt möta kommuners mest akuta behov.

Nyanlända kan själva delta

Arbetsförmedlingen deltar i arbetet för att se över hur personer som är arbetslösa kan ta del av utbildningarna. Det finns också tankar på att Arbetsförmedlingen ska upphandla utbildningar av privata anordnare.

– Vår ambition är att utbildningarna blir en etableringsåtgärd för nyanlända som själva kan jobba inom integrationsområdet, säger Elin Mattsson.

På gång är även en utbildning för att bli studiehandledare, som vänder sig till nyanlända som redan har en pedagogisk utbildning eller erfarenhet. Efter utbildning i det svenska utbildningssystemet kan de handleda nyanlända elever på deras modersmål.

Även Mittuniversitetet har varit med i diskussionerna eftersom behoven även kommer att finnas på lång sikt. Här tittar man bland annat på möjligheten att utöka antal platser på socionomutbildningen.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot