Publicerad: 8 december 2017

Praktikplats för nyanlända med skolbakgrund ger jobb

Många skolor i landet har fått nya elever som inte pratar svenska. Samtidigt kommer utbildade lärare från samma länder till Sverige på flykt undan krig och förföljelse. I Svalövs kommun och Landskrona stad jobbar man tillsammans med Arbetsförmedlingen för att lösa de här två behoven med en och samma åtgärd.

Organisation: Svalövs kommun och Landskrona stad

För ett år sedan kom Stellan Ask på arbetsmarknadsenheten i Svalövs kommun på en smart lösning. På en skola fanns det många barn med arabiska som modersmål som behövde språkstöd. Samtidigt hade han genom sitt uppdrag att få människor med försörjningsstöd ut i arbete kontakt med en arabisktalande kvinna med lärarbakgrund.

- Vi placerade ut henne på praktik som studiehandledare. Det var inget lärarjobb, utan hon fanns på skolan som en extra resursperson.

Placeringen fungerade bra. Så bra att man använt detta som gott exempel och genomfört det på fler ställen i kommunen. Men den här gången med nyanlända med uppehållstillstånd och som ingår i etableringsuppdraget. Efter en introduktion hos Arbetsförmedlingen har de här personerna fått praktik på både förskolor och skolor.

- Vi har fyra-fem personer utplacerade just nu. Två har faktiskt fått jobb också: en som förskollärare och en som mellanstadielärare, berättar Stellan Ask.

Den här typen av arbete att snabbt introducera nyanlända med skolbakgrund till den svenska skolan pågår även i större skala. Mona Iskander på Arbetsförmedlingen i Landskrona har också sett de här behoven och anordnade därför en speciell utbildningsdag i höstas.

Hon samlade ett antal personer med lärarbakgrund för att informera dem om möjligheten att komma ut i yrkeslivet.

- Jag satte ihop ett informationsmaterial som bland annat berättade vad praktik och andra anställningsformer innebär. Vi informerade också om deras rättigheter och skyldigheter, hur man skriver ett CV och lite andra saker. Vi hade information både på arabiska och på svenska.

Sedan fick personerna fundera på var de ville praktisera och i vilken skolform. Alla som ville fick praktikplats.

- Vi har också haft uppföljning med en del och gått igenom kulturskillnader och hur det funkar i den svenska skolan. Skolorna är väldigt nöjda, men det är klart att det är saker som skiljer sig åt.

I Landskrona stad är nu 14 lärare ute på praktik. De flesta från Syrien, men några kommer från andra länder.

Hos kommunen ser man inte detta bara som en kortsiktig lösning, utan hoppas att flera av praktikanterna så småningom ska validera sina kunskaper eller läsa in det som saknas på den svenska lärarutbildningen. För precis som på många andra ställen råder det lärarbrist i skolan i landskrona.

- Vi kommer behöva alla händer och alla kompetenser, vi kan inte lösa detta utan alla människor som kommer till Sverige nu. Och vi kan lösa det fortare om vi ser deras kompetenser och omsätter dem i praktiken, säger Jimmie Rönndahl, verksamhetschef på individ- och familjeförvaltningen i Landskrona stad.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot