Publicerad: 8 december 2017

Speeddejting mellan nyanlända lärare och rektorer i Skövde

Arbetsförmedlingen identifierade kompetensen. Kommunen kartlade behovet. Genom speeddejting mellan nyanlända lärare och rektorer har första steget tagits. Nu pågår planering för anställningar som extra resurser i Skövdes skolor.

Organisation: Skövde kommun

- Trettioen lärare från Syrien som är klara med sfi och som har alltifrån ett till tjugonio års pedagogisk erfarenhet identifierades, säger Gustaf Olsson sektorschef för barn och utbildning i Skövde kommun.

Tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet anordnades en timmes speeddejting mellan fyrtio rektorer och de nyanlända lärarna med examina från sina hemländer.

- Rektorerna stod vid ett antal bord och de nyanlända lärarna gick runt med sina CV:n. Rektorerna visade ett gigantiskt intresse och var mycket imponerade av all kompetens som samlats, berättar Gustaf Olsson.

Idén är att anställa nyanlända lärare som assistenter i skolor. Eftersom de saknar en svensk lärarlegitimation kan de ännu inte arbeta som lärare. De kommer att handleda elever på andra modersmål än svenska och fungera som en extra resurs i skolorna.

Finansiering och fördelning

Arbetsförmedlingen går in med lön genom till exempel instegsjobb. Kommunen tillför resurser

för att täcka de sista tjugo procenten av lönen.

- Nu pågår planering för fördelning av lärarna mellan kommunens skolor. Vi kommer att anpassa anställningarna efter den enskilda individen och skolans behov, säger Gustaf Olsson.

I samarbete med kommunens Socialförvaltning har initiativet utmynnat i ett projekt. Under två år är finansieringen säkrad. När det dyker upp nya individer med lärarkompetens kan de involveras i det pågående projektet.

En del av personerna kommer söka den kompletterande lärarutbildningen, så att de får en svensk lärarlegitimation och kan arbeta som lärare. Genom de anställningar vi nu planerar får de en första erfarenhet av den svenska skolan, avslutar Gustaf Olsson.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot