Publicerad: 8 december 2017

Matlaget i Gällivare – har mångfald i arbetslaget

Gällivare är ett samhälle i Norrbotten där befolkningen på olika sätt har sin anställning i gruvnäringen. Samhället flyttas under dom närmaste åren, en unik situation i Sverige. Att rekrytera bra personal för andra verksamheter än gruvnäringen är en utmaning.

Matlaget i Gällivare ägs av Gällivare kommun till 60 procent och av Norrlands Läns landsting till 40 procent. Verksamheten förser skolor, dagis, sjukhuset, hemmaboende pensionärer och Äldreomsorgen med god och vällagad mat. Målgruppen är bred, allt från små barn till den äldsta i kommunen. Verksamheten producerar ca 820 000 portioner mat per år och kompetensförsörjningen har till stora delar lösts med hjälp av nyanlända.

Många nyanlända har börjat som vikarier och får så småningom anställning. De personer som börjar i verksamheten får en introduktion och även handledning i till exempel livsmedelslag, livsmedelshantering samt vilka klädkoder som krävs. Svenska högtider där mat är en viktig del som exempelvis jul, påsk och midsommar ger möjlighet till diskussioner bland de anställda om svensk kultur och mattradition. Företaget ställer krav men ger även stöd och förutsättningar så att de anställda kan utvecklas. Andra utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet har lösts genom internutbildningar och provanställningar med lönesubventionerade anställningar som exempelvis instegs, nystartsjobb och trygghetsanställningar. Matlaget köper disk och städtjänster från Samhall sedan flera år tillbaka. Samabetet med Arbetsförmedlingen fungerar bra.

Matlaget har idag drygt 30 anställda som varje dag producerar ca 3 500 portioner. Alla som arbetar i företaget, både anställda och vikarier, är trygga. Det är högt till tak och det finns ett medvetet arbete med värderingar och arbetsmiljö. Personalen vågar säga nej om det behövs både för sin egen och för verksamhetens skull. Det gäller oavsett om de varit i Sverige under lång tid eller är nyanländ.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot