Publicerad: 8 december 2017

Västra Götaland satsar på läkarutbildade asylsökande

Västra Götalandsregionens personalstrateger har tagit initiativ till en språkutbildning i svenska för läkarutbildade asylsökande. Ett strategiskt förhållningssätt är också under utveckling för att långsiktigt ta tillvara kompetensen och påskynda processen till arbete.

Organisation: Västra Götalandsregionen
Verksamhet: HR
Målgrupp: asylsökande

Prognoser pekar på att stor läkarbrist kommer att råda i Sverige och Europa framöver. I Västra Götalandsregionen tar man tillvara asyltiden till undervisning i svenska för totalt trettioen asylsökande läkare, med inriktning mot sjukvårdssvenska.

- En viss nivå i svenska är också en förutsättning för provtjänstgöring på en arbetsplats, vilket Socialstyrelsen kräver av läkarutbildade från tredje land. En utmaning är dock att hitta platser. Resursbrist gör att vårdproduktionen måste prioriteras, säger Michael Zijp HR-strategiska avdelningen Västra Götalandsregionen.

Strategiskt och etiskt förhållningssätt

Regionen kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen att bekosta lönerna för tio provtjänstgöringsplatser. Ambitionen är att några av platserna ska tillfalla de asylsökande läkarna.

- För att underlätta samverkan kommer även en koordinator under 2015 att fungera som en sammanhållande länk mellan vårdsektorn, Arbetsförmedlingen och de asylsökande läkarna, berättar Michael Zijp.

Läkarna kommer också att ingå i Plusprogrammet, som är ett introduktionsprogram för all sjukvårdspersonal som genomfört sin utbildning utanför Sverige. Fokus ligger på ömsesidigt lärande och kunskap om den svenska sjukvårdskontexten.

Parallellt arbetar regionen fram och förankrar ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt gällande utlandsutbildad hälso- och sjukvårdsperonsal.

- En viktig utgångspunkt är den etiska koden vid internationell rekrytering. Den anger bland annat att vi inte ska rekrytera ifrån länder som själva är i behov av sin personal. Förhållningssättet innebär även att se hur vi bättre kan ta tillvara de kompetenser som finns i vårt närområde. De syriska läkarna är ett exempel, avslutar Michael Zijp.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot