Publicerad: 8 december 2017

Lokala exempel på styrning, organisation och strategiskt arbete, asyl- och flyktingmottagande

Praktiska exempel från kommuner och andra aktörer på hur man kan främja lokalt integrationsarbete genom ledning, styrning och strategiskt arbete.

Samordnad kompetensförsörjning för arbete med nyanlända – Jämtland Härjedalen
Med fler asylsökande och nyanlända i regionen behövs också fler anställda med rätt kompetens. Region Jämtland Härjedalen samordnar kommunernas behov av kompetens med tillgången till passande utbildningar hos anordnarna.

Fler lokala exempel på styrning, organisation och strategiskt arbete, asyl- och flyktingmottagande

Lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot