Publicerad: 26 november 2015

Fler lokala exempel på styrning, organisation och strategiskt arbete, asyl- och flyktingmottagande

  • Om brukare som medskapare i integrationsverksamhet
    Brukare som involveras i skapandet av de välfärdstjänster de själva nyttjar kallas för co-production. Förvaltningsmodellen har även prövats på integrationsområdet. Här kan du ta del av en artikel på ämnet, med exempel från Borlänge och Växjö.
  • Strängnäs kommun stärker engagemanget för nyanlända
    Hur gör vi för att välkomna våra nya invånare på bästa sätt? Frågan vägleder en kommunal samordningsgrupp sedan öppnandet av ett nytt asylboende i Strängnäs. Syftet är att löpande arbeta förebyggande, med avstamp i kommunens värdegrund om öppenhet och respekt.
  • Publikation om mottagning ur ett lokalt tillväxtperspektiv
    Långsiktighet och en insikt i att alla - kommunen, det lokala näringslivet och ideella krafter - har en viktig roll i integrationsarbetet. Det karakteriserar Storuman, Sunne och Botkyrka, enligt publikationen från Arena för tillväxt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot