Publicerad: 23 januari 2015

Om brukare som medskapare i integrationsverksamhet

Brukare som involveras i skapandet av de välfärdstjänster de själva nyttjar kallas för co-production. Förvaltningsmodellen har även prövats på integrationsområdet. Här kan du ta del av en artikel på ämnet, med exempel från Borlänge och Växjö.

Artikeln är en kortversion av Stina Petersons masteruppsats (2012) Co production på integrationsområdet – mot ökad demokratisering eller social exkludering? Arbetet genomfördes med visst stöd från Sveriges Kommuner och Landsting.

Co-production har på senare år börjat tillämpas i viss utsträckning i Sverige. Idén är att brukare systematiskt bör medverka i produktionen av offentliga välfärdstjänster, eftersom de har erfarenhetskunskap som personer som inte brukar tjänsterna saknar. I vissa fall kan brukarna också ansvara för en del av utförandet av tjänsten. Företrädare för brukare, till exempel föreningar, är ibland aktuella i förvaltningsmodellen.

Artikeln tar upp vinster och utmaningar med co-production på individuell och organisatorisk nivå. I Borlänge har somaliska föreningar beviljats medel för att bland annat utföra svenskundervisning på grundläggande nivå. I Växjö deltar sfi-studerande i elevråd tillsammans med lärare och rektorer. Syftet är att i organiserad form diskutera förbättringsmöjligheter i undervisningen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot