Publicerad: 5 december 2014

Publikation om mottagning ur ett lokalt tillväxtperspektiv

Långsiktighet och en insikt i att alla - kommunen, det lokala näringslivet och ideella krafter - har en viktig roll i integrationsarbetet. Det karakteriserar Storuman, Sunne och Botkyrka, enligt publikationen från Arena för tillväxt.

Organisation: Arena för tillväxt

Arena för tillväxt som ägs av ICA, Swedbank och Sveriges kommuner och Landsting arbetar med att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete. Publikationen "Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?", utgiven av Arena för tillväxt 2014, beskriver tre kommuner i Sverige som har arbetat fram framgångsrika strategier i integrationsarbetet.

​Storuman och Sunne

Utgångspunkten är att alla människor är resurser och har olika kompetenser att bidra med för att vidareutveckla det lokala samhällslivet. Både Storuman och Sunne har under en längre tid brottats med minskande invånarantal och en åldrande befolkning. Men kommunerna präglas också av ett varierat småföretagande.

För att få nyanlända att trivas och se en framtid i kommunerna har man involverat hela samhället i arbetet. I Sunne etablerades exempelvis det ideella initiativet ”Med hjärtat i Sunne” och kort efter att en grupp flyktingar anlände 2013 startade kommunen, i samarbete med statliga Almi och den ideella organisationen Communicare, upp en starta eget-kurs ute på boendet.

Från integration till interkulturalitet i Botkyrka

Botkyrka kommun, med en lång tradition av invandring, utgör ett tredje exempel i publikationen. En strategi för kommunens samlade verksamhet i integrations- och etableringsfrågor är i bruk sen ett par år tillbaka och utgår ifrån ett långsiktigt perspektiv med tydlig målbild. Bland annat har interkulturalitet, som syftar till ökad rörlighet, samspel och sammanhållning mellan samhällets olika grupper, ersatt integrationsbegreppet i kommunen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot