Publicerad: 5 december 2014

Strängnäs kommun stärker engagemanget för nyanlända

Hur gör vi för att välkomna våra nya invånare på bästa sätt? Frågan vägleder en kommunal samordningsgrupp sedan öppnandet av ett nytt asylboende i Strängnäs. Syftet är att löpande arbeta förebyggande, med avstamp i kommunens värdegrund om öppenhet och respekt.

Organisation: Strängnäs kommun
Målgrupp: Asylsökande

- Veckovis håller vi möten med representanter från olika språkgrupper på boendet. Vi utbyter information och hör oss för vilka funderingar våra boende har, berättar Helena Edvinsson samordnare på Strängnäs kommun.

Samordningsgruppen inkluderar skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst samt kommunens ekonomi-, juridik- och kommunikationsenheter. En viktig grundbult är korrekt information och fakta. Med det följer ett förebyggande arbete där oklarheter löpande reds ut och aktuella frågor hanteras.

Ringar på vattnet

Kommunen samordnar även lokala initiativ med målet att de nya invånarna snart vet vad som erbjuds i deras nya kommun. En folder på engelska med information om kommunen väntade de nya invånarna redan vid ankomst. På önskemål av de boende har gruppen även sökt frivilliga och organiserar intresserade för att hålla i svenskundervisning.

När frivilla klädinsamlingar startade etablerades ett samarbete mellan den lokala second hand-affären, kommunen och företaget som driver asylboendet. Varje nyanländ får av kommunen en symbolisk värdecheck på 300 kronor att välja ut kläder för. Den är till för att utdelningen ska bli någorlunda rättvis och nya checkar delas ut om behov finns.

- Vi utgår hela tiden ifrån kommunens värdegrund om respekt och integritet. Alla ska själva få välja ut kläder efter behov, tycke och smak, säger Helena Edvinsson.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot