Publicerad: 8 december 2017

Borås stads program för ett integrerat samhälle

Mellan tidigare isolerade öar har Borås kommun byggt broar som alla leder till arbetslivsförvaltningen. Därifrån utgår arbetet med programmet för ett integrerat samhälle. Nyckeln? Relationer, inkludering, samverkan och långsiktighet.

Organisation: Borås stad
Målgrupp: Boråsare som tillhör första eller andra generationens invandrare

Programmet involverar dels politiker och tjänstemän på olika nivåer i kommunen och dels civilsamhället och den direkta målgruppen. Utgångspunkten är att arbete utgör den främsta nyckeln till integration.

- Strategiskt har programmet resulterat i olika konstellationer av aktörer som träffas ett par gånger årligen. Där utbyter de information och idéer, som sedan tas med in i respektive verksamhet. Vissa grupper har även ett visst beslutsmandat, säger Dzenan Ganic, verksamhetsutvecklare och samordnare på arbetslivsförvaltningen.

Det praktiska arbetet

Programmets fokusområden utmynnar också i en rad handfasta verksamheter, såsom modersmålsstödjare och en kombinerad språk- och fastighetsskötarutbildning. Sedan en tid tillbaka utför arbetslivsförvaltningen även ett omfattande informationsarbete kring mångfaldsfrågor.

- Allt integrationsarbete ska utgå ifrån programmet och vi använder oss i stor utsträckning av fakta, konkreta och mätbara mål samt ett tydligt brukarperspektiv. Därmed har vi lämnat tyckandet och tänkandet bakom oss, säger Dzenan Ganic.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot