Publicerad: 8 december 2017

Evakueringsplatser för flyktingar - Sundsvall dokumenterade sin samtid

Under 2015 bad Migrationsverket kommunerna att anordna evakueringsplatser i kommunägda idrottshallar, stugbyar och liknande, där flyktingar skulle kunna inkvarteras för en kortare tid. Sundsvalls kommun agerade snabbt och erbjöd platser i idrottshallar, där drygt 300 personer kom att vistas i olika perioder från november 2015 till mars 2016.

Men hjälp av en fotograf och en journalist har flyktingar och personal intervjuats. Resultatet blev ett omfångsrikt material som under hösten 2016 presenteras som en lokal del i utställningen ”Världen brinner” som visas i Sundsvall. Materialet har även resulterat i flyktingsamordnarens rapport ”Evakueringsplatser för asylsökande i Sundsvalls kommun 2015-2016”. Syftet med rapporten är att ta lärdomar av historien och bevara informationen för eftervärlden

Evakueringsplatser för asylsökande i Sundsvalls kommun 2015 - 2016 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot