Publicerad: 13 oktober 2017

Koordination Norrort – för gemensam kunskapsutveckling

Koordination Norrort är namnet på en regional stödstruktur för femton kommuner i norra Stockholms län. Målet? Gemensam kunskapsutveckling kring frågor som rör nyanlända flyktingar och ensamkommande barn.

Organisation: 15 kommuner i norra Stockholms län
Verksamhet: regional stödstruktur
Målgrupp: nyanlända vuxna och barn, ensamkommande barn

I praktiken består Koordination Norrort av flertalet nätverk. Dessa samlar representanter från olika kommunala verksamhetsområden med stor kontakt med målgrupperna.

Samverkan mynnar ut i både förbättrade rutiner och specifika projekt. Till exempel är en arena för dialog med personal från boenden som tar emot ensamkommande barn på gång. I det längre perspektivet ska även kommunrepresentanter involveras i nätverket. Syftet är att utveckla och förbättra arbetet med målgruppen gemensamt, med utgångspunkt i parternas olika roller.

- Ett pågående projekt har som intention att belysa och bättre bemöta behoven hos barn i nyanlända flyktingfamiljer. Koordination Norrort använder sig även av ett månatligt nyhetsbrev så att medlemmarna enkelt kan ta del av nyheter på området, men också goda exempel inom norrortskommunerna, säger Oscar Hammar, samordnare Koordination Norrort.

Tillsammans är en styrka

En annan utgångspunkt för verksamheten är att med gemensamma krafter identifiera och därefter lyfta fram aktuella frågeställningar och synpunkter. Dessa förmedlas sedan till olika arenor och nivåer som sysslar med frågor kring nyanlända nationellt och regionalt.

- Koordination Norrort har fokuserat på att utveckla och förankra arbetsprocessen på olika nivåer i kommunerna. På så sätt främjas delaktighet och ansvar, vilket är avgörande för att få till kreativa processer i det gemensamma arbetet, berättar Oscar Hammar.

Verksamheten leds av Lidingö kommun och samordnaren finansieras gemensamt av kommunerna i nätverket.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot