Publicerad: 8 december 2017

Koordination Norrort, strategisk samverkan stärker det kommunala flyktingmottagandet i Stockholms Län

Koordination Norrort är en strategisk samverkan mellan Stockholms läns 15 norra kommuner för att stärka det kommunala flyktingmottagandet. Samverkan började som ett projekt 2012 men är sedan 2014 löpande verksamhet.

Organisation: 15 kommuner i norra Stockholms län
Verksamhet: regional stödstruktur
Målgrupp: nyanlända vuxna och barn, ensamkommande barn

Samverkan regleras av en samverkansöverenskommelse och leds av en samordnare/strateg. Koordination Norrort förvaltas av Sollentuna kommun där samordnaren är anställd och samfinansieras av de deltagande kommunerna.

Målgrupp för kommunernas samverkan är personer som omfattas av förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som även inkluderar ensamkommande barn och ungdomar.

Syftet med samverkan

 • Utbyta erfarenheter som rör flyktingmottagande.
 • Gemensam kunskapsutveckling.
 • Driva gemensamma projekt.
 • Driva frågor gemensamt.

Praktiskt görs detta genom ett antal nätverk som utgör kärnan i samverkan. Exempel på nätverk är: Nyanlända (etableringsfrågor), Ensamkommande barn, Integrationssamordnare och – strateger, Återsökning, Svenska för invandrare (SFI), Fokus bosättning och bostäder för nyanlända. Strategen/samordnaren medverkar även i olika beredningsgrupper och samråd med andra myndigheter och arrangerar seminarier och kunskapsträffar för kommunerna.

Genom att driva gemensamma intressefrågor tillsammans mot andra parter blir kommunernas röst starkare och genomslagskraften större. Genom erfarenhetsutbyte lär kommunerna av varandra och det skapas en bred och strukturerad kunskapsplattform inom området för flyktingmottagande.

Ingående kommuner

 • Danderyds kommun
 • Ekerö kommun
 • Järfälla kommun
 • Lidingö stad
 • Norrtälje kommun
 • Sigtuna kommun
 • Sollentuna kommun
 • Solna stad
 • Sundbybergs stad
 • Täby kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Vaxholms stad
 • Österåkers kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot