Publicerad: 17 oktober 2018

Regionala överenskommelser (RÖK) och integrationsstrategier

Här samlar vi regionala överenskommelser och integrationsstrategier. Dokumenten fastställer samverkans- och samarbetsformer över myndighetsgränser och kommungränser i en region, vad gäller asyl- och flyktingmottagande, etablering och integration.

Övergripande syftar de regionala överenskommelserna och integrationsstrategierna till att fastställa ett gemensamt synsätt och främja en sammanhållen integrations- och etableringsprocess. Involverade aktörer är i regel Länsstyrelser, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, samt kommunerna inom en viss region.

Beroende på regionala behov och förutsättningar kan även andra aktörer ingå såsom universitet och högskolor, kommun- och regionförbund, studieförbund samt ideella organisationer.

Har du en regional överenskommelse eller integrationsstrategi som ännu inte finns med i listan? Kontakta Karin Perols eller Lotta Dahlerus.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare
  • Lotta Dahlerus
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot