Publicerad: 8 december 2017

Regionala överenskommelser (RÖK) och integrationsstrategier

Här samlar vi regionala överenskommelser och integrationsstrategier. Dokumenten fastställer samverkans- och samarbetsformer över myndighetsgränser och kommungränser i en region, vad gäller asyl- och flyktingmottagande, etablering och integration.

Övergripande syftar de regionala överenskommelserna och integrationsstrategierna till att fastställa ett gemensamt synsätt och främja en sammanhållen integrations- och etableringsprocess. Involverade aktörer är i regel Länsstyrelser, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, samt kommunerna inom en viss region.

Beroende på regionala behov och förutsättningar kan även andra aktörer ingå såsom universitet och högskolor, kommun- och regionförbund, studieförbund, ideella organisationer med flera.

Har ni en regional överenskommelse eller integrationsstrategi som ännu inte finns med i listan? Kontakta Karin Perols eller Lotta Dahlerus.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot